ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
 
แผนประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
 

 

 ชื่อผลิตภัณฑ์   ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
 คุณลักษณะ   ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 เหมาะสำหรับรถยนต์ที่ต้องการความคุ้มครองครอบคลุมทุกอย่าง
 จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 
 1. เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากที่สุด
 2. มีส่วนลดประวัติดีแรกเข้า 20% หรือสามารถโอนส่วนลดประวัติดีได้ถึง 30%
 3. ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง
 เงื่อนไขการรับประกันภัย 
 1. ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย
  1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รหัส 110)
  2. รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 4 ตัน (รหัส 320)
 2. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้สำหรับรถยนต์ที่ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่รับจ้างหรือเช่า
 3. อายุรถยนต์ที่รับประกันภัย
  1. ซ่อมห้าง รับประกันภัยรถยนต์อายุไม่เกิน 1-5 ปี (แบบไม่ระบุชื่อ) และอายุไม่เกิน 2-5 ปี (แบบระบุชื่อ)
  2. ซ่อมอู่ รับประกันภัยรถยนต์อายุ 2-9 ปี
 4. ประเภทรถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ รถยนต์ที่นำไปรับจ้างหรือให้เช่า Supercar รถแข่ง รถดัดแปลง รถโหลดเตี้ย ยกสูง รถแต่ง รถสาธารณะ รถติดไซเรนทุกชนิด และรถที่เลขทะเบียนทุกตัวเป็นตัวเลข เช่น รถหกล้อ รถลาก รถพ่วง และรถสองแถว รวมถึงไม่คุ้มครองการใช้รถในกรณีเป็นรถตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบในการนำเสนอแก่ผู้เข้าชม/ลูกค้า หรือรถที่ใช้เพื่อทดสอบสมรรถนะในการขับขี่ทุกกรณี
 5. ไม่คุ้มครองวัสดุอุปกรณ์และสีชนิดพิเศษ เช่น เครื่องทำความเย็น เคฟล่า สติ๊กเกอร์ รวมไปถึงการเคลือบทุกชนิด
 6. ทุนประกันภัย 80% ของราคารถยนต์รวมอุปกรณ์ตกแต่ง (บริษัทให้ความคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท เฉพาะรายการที่ได้แจ้งให้บริษัททราบเท่านั้น)
 รับประกันภัยโดย  บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 นายหน้า  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย จะเป็นผู้รับผิดชอบเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข ซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง