ลูกค้า SME > สินเชื่อ > หนังสือค้ำประกัน
หนังสือค้ำประกัน
 
หนังสือค้ำประกัน
 
ธนาคารให้บริการออกหนังสือค้ำประกันประเภทต่างๆ ดังนี้
 
  • หนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา หรือยื่นซองประมูลราคา (Bid Bond / Tender Guarantee)

  • หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือสัญญาค้ำประกันผลงาน (Performance Bond)

  • หนังสือค้ำประกันการชำระเงินล่วงหน้า (Advance Payment Guarantee / Security)

  • หนังสือค้ำประกันการเบิกเงินประกันผลงาน (Retention Guarantee)


นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เพิ่มช่องทางบริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ บนระบบ LG Blockchain*

*LG Blockchain คือ การให้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยความร่วมมือของธนาคารสมาชิกและผู้รับประโยชน์ที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้ลูกค้าไม่ต้องมารับหนังสือค้ำประกันต้นฉบับที่ธนาคาร และผู้รับประโยชน์สามารถรับหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบได้ทันที เทคโนโลยีบล็อกเชนมีความปลอดภัยสูง และสามารถตรวจสอบรายการได้จากระบบ ทำให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
โทร. 1327

สอบถามข้อมูล
 
แจ้งข้อมูลให้ผู้เชี่ยวชาญของเราติดต่อกลับ
ประเภทวงเงิน/บริการที่ต้องการ
ผลิตภัณฑ์สำหรับพนักงานของบริษัทที่ต้องการ
ช่องทางที่ได้รับการแนะนำเพื่อขอรับข้อมูล
รายละเอียดที่ต้องการติดต่อ
เมื่อท่านให้ข้อมูลข้างต้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารติดต่อกลับ ท่านรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของท่านจริงและยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลข้างต้น ในการติดต่อท่านเพื่อให้คำปรึกษาทางการเงินและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารที่ท่านอาจจะสนใจ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารอย่างละเอียดเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่าน ที่นี่
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง