ลูกค้า SME > บริการ > บริการตั๋วแลกเงิน
บริการตั๋วแลกเงิน
 
download-(2).jpg

ตั๋วแลกเงิน
 

ตั๋วแลกเงิน เป็นตราสารการเงินที่ผู้ถือตั๋วแลกเงินมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารผู้ออกตั๋วแลกเงิน

 
ลักษณะเด่นผลิตภัณฑ์
 
ตั๋วแลกเงินประเภทกำหนดระยะเวลาเลือกได้ตามช่วงเวลา ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินของธนาคาร และกฎระเบียบข้อบังคับของ กลต. ผู้ลงทุนในตั๋วแลกเงินไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง