ลูกค้า SME > บริการ > บริการจำหน่ายตราสารทางการเงิน
บริการจำหน่ายตราสารทางการเงิน
 

 LH Bank ให้บริการจำหน่ายตราสารทางการเงินต่างๆ อาทิเช่น แคชเชียร์เช็ค เช็คของขวัญ

แคชเชียร์เช็ค
 
สะดวก และปลอดภัยทั้งผู้สั่งจ่าย มั่นใจทั้งผู้รับ หรือโอนเปลี่ยนมือ ไม่ต้องพกเงินสดเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและใช้เป็นหลักฐานในการจ่ายเงินระหว่างกัน
จุดเด่น
 
  • สร้างความมั่นใจให้กับผู้รับ
  • ไม่กำหนดวงเงิน
  • ไม่กำหนดวันหมดอายุ
อัตราค่าธรรมเนียม
 
  • 20 บาท / ฉบับ
 
เช็คของขวัญ
 

       ของขวัญแทนเงินสดในโอกาสพิเศษต่างๆ กับเช็คของขวัญธนาคาร

จุดเด่น
 
  • ใช้แทนของขวัญในวาระต่างๆ
  • มีรูปแบบสวยงาม
  • ขึ้นเงินได้ทุกสาขา
  • ไม่กำหนดวันหมดอายุ
อัตราค่าธรรมเนียม
 
  • 20 บาท / ฉบับ
 
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง