ลูกค้า SME > บริการ > บริการชำระหรือหักบัญชีค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
บริการชำระหรือหักบัญชีค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
 
download-(4).jpg

หมดห่วงกับปัญหาลืมจ่ายกับบริการรับชำระ หรือหักบัญชีค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้าและบริการอื่นๆ
 
สะดวกในการชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านหลากหลายช่องทางของธนาคาร และไม่ต้องกังวลกับการลืมจ่ายบิลด้วยบริการหักบัญชีอัตโนมัติ เพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค ชำระเงินกู้ รวมถึงชำระค่าบัตรเครดิต ค่าโทรศัพท์ และค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น
 
จุดเด่น
 
  • เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว
  • ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคารฯ ก็สามารถชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้าและบริการผ่านสาขาของธนาคารได้
 
หมายเหตุ
 
  • อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร และเงื่อนไขของแต่ละบริษัท
 
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง