Personal > LH Bank Advisory > Economic Insight Video > เปิดผลสำรวจ CIOs - บริษัทที่ปรึกษา จับเทรนด์ลงทุนปี 2566
2 มกราคม 2566

เปิดผลสำรวจ CIOs - บริษัทที่ปรึกษา จับเทรนด์ลงทุนปี 2566 ประจำวันที่ 2 ม.ค. 66 โดย LH Bank

 
เศรษฐกิจ Insight ประจำวันที่ 2 ม.ค. 66 โดย LH Bank

พร้อมสัมภาษณ์สด
ดร. กวินทร์  ภู่พกสกุล
ผู้อำนวยการสำนักผลิตภัณฑ์การลงทุน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เทปบันทึกรายการเศรษฐกิจ Insight 
ประจำวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566
ออกอากาศทางทีวีดิจิตอลช่อง TNN 16

รับชมบทวิเคราะห์ เปิดผลสำรวจ CIOs-บริษัทที่ปรึกษา จับเทรนด์ลงทุนปี 2566 เพื่อเป็นแนวทางให้นักลงทุนประกอบการตัดสินใจ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง