Personal > LH Bank Advisory > Weekly Report > Wealth Weekly Report 01-05-2023

Wealth Weekly Report 01-05-2023
 

มุมมองการลงทุนประจำสัปดาห์

“วันแรงงาน (Labor Day) ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม เพื่อระลึกถึงความสำคัญของแรงงาน”

มุมมองตลาดการลงทุน ช่วงที่วิกฤตเศรษฐกิจโลกมาถึง เป็นเสมือนโอกาสที่ดีในการคัดเลือกสินทรัพย์ลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นในช่วงเศรษฐกิจผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ทาง LH Bank Advisory จึงแนะนำหุ้นในกลุ่ม Quality Growth อย่าง กลุ่มหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ หรือ ชิป (Chip) ให้กับนักลงทุนระยะยาว พร้อมใช้โอกาสนี้ประเมินความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อตลาดเซมิคอนดักเตอร์

  1. ความเสี่ยงจากภูมิรัฐศาสตร์
  2. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
HOT ISSUE TO WATCH THIS WEEK

รอช้อนถือหุ้นกลุ่ม Chip

เซมิคอนดักเตอร์ หรือ ชิป (Chip) คือหัวใจหลักของกระแส Mega tend ที่เปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดั่งเดิมสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง เช่น AI ทั้งนี้คาดว่าปี 2030 ขนาดของตลาดชิปจะสูงถึง 1,065 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นอุปสงค์ตลาดที่สามารถเติบโตได้ปีละ 7%CAGR ทำให้ทาง LH Bank Advisory จับประเด็นว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างที่ถือว่า มีอิทธิพลต่อตลาดเซมิคอนดักเตอร์

  • ความเสี่ยงจากภูมิรัสศาสตร์ : ความขัดแย้งระหว่างจีนและไต้หวันสูงขึ้นหลังการเดินทางเยือนไต้หวันของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ แม้ว่าทาง LH Bank Advisory ประเมินว่ารัฐบาลจีนยังเลือกใช้นโยบายมาตรการปิดน่านน้ำไต้หวันและระงับการนำเข้าส่งออกสินค้าจากทางไต้หวัน ซึ่งสร้างผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกชิป สินค้าหลักของไต้หวัน และเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่ทำให้มูลค่าคำสั่งซื้อจากต่างประเทศจากไต้หวันลดลงเหลือ 4.66 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนก่อน ลดลง 25.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการหดตัวครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. 2009 หากพิจารณาในบรรยากาศของประเด็นภูมิศาสตร์นี้มีโอกาสเกี่ยวข้องพันกับการ ความตึงเตรียดระหว่างจีนและสหรัฐฯ ซึ่งสร้างข้อจำกัดให้แก่อุปทานของชิปที่ส่งขายกันทั่วโลก
  • ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย : ด้วยแนวโน้มดัชนีอุตสาหกรรม ที่เป็นคำสั่งซื้อใหม่ ในปี 2023 ได้หดตัวต่ำกว่า 50 จุด ซึ่งสะท้อนแนวโน้มกิจกรรมการผลิตที่ลดลง จนเป็นเหตุให้ไต้หวัน และเกาหลีใต้รายงานยอดผลิตชิปในล่าสุด ลดลงต่ำสุดตั้งแต่ปี 2008 อันเป็นผลมาจากอุปสงค์ที่ลดลงตามการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ถูกกดดันจากอัตราดอกเบี้ยที่สูง และเป็นสาเหตุให้ตลาดปรับลดกำไรของหุ้น ทั้งนี้เมื่อดูสถิติย้อนหลังจะพบว่า การปรับลดกำไรต่อหุ้นยังส่งผลต่อความผันผวนของราคาหุ้นกลุ่มชิป และจังหวะที่น่าสนใจเข้าลงทุนในกลุ่มดังกล่าวคือ เมื่อคาดการณ์อัตรากำไรต่อหุ้นผ่านจุดต่ำสุดแล้วนั้น ราคาของหุ้นชิปจะกลับตัวขึ้นมาโดดเด่นเหนือตลาด เพราะในภาพรวมตลาดชิปนั้นเป็นตลาดที่อุปสงค์มีแนวโน้มขยายตัวในอนาคตข้างหน้าสูง
ทั้งนี้จากการที่ LH Bank Advisory ยังคงมองว่าช่วงที่วิกฤตเศรษฐกิจโลกมาถึง เป็นเสมือนโอกาสที่ดีในการคัดเลือกสินทรัพย์ลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นในช่วงเศรษฐกิจผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ทาง LH Bank Advisory จึงแนะนำนักลงทุนทยอยเข้าสะสมกลุ่มหุ้นชิป ในช่วงที่ราคาหุ้นปรับฐาน และเน้นหุ้นชิปที่ถือเป็นหุ้นในกลุ่ม Quality Growth เพราะ กลุ่มหุ้นที่มีงบการเงินแข็งแกร่งและอยู่ในกระแส Mega Trend ซึ่งอุปสงค์ของตลาดมีแนวโน้มเติบโตและสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

Weekly Report 01-05-2023

Announcement on 01 May 2023

Related articles