Recommended Services
 
News and Activities
LH Bank มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ให้แก่โรงเรียนพระดาบส
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา โดยใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียน
News and Activities
LH Bank สนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก