แนะนำผลิตภัณฑ์
 
เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต
  เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต
  เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต
หมายเหตุ
  • สำหรับบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
  • เปิดบัญชีในนามบุคคลธรรมดา (ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้)
  • อัตราดอกเบี้ยที่ปรากฏบนสื่ออ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร สามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบันได้ที่เว็บไซต์หรือสาขาของธนาคาร คลิก
  • เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
  • ผลิตภัณฑ์เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 

Sales Sheet - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต

วันที่ประกาศ: 09/02/2565

5 ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับเปิดบัญชี Pro-Fit Digital Savings
 
ดาวน์โหลด
สามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android