คณะกรรมการ > นายฉี ชิง-ฟู่
คณะกรรมการบริหาร
 
hidden
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
อายุ (ปี) : 58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 
  • Master of Business Administration, University of Texas at Austin, USA
  • Bachelor of Economics, National Taiwan University, Taiwan
  • หลักสูตร ABN AMRO Bank Credit Training 1994 : ABN AMRO BANK
  • หลักสูตร CTBC Executive Program 2016 : CTBC BANK & Wharton Business School
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 146/2018 : IOD
  • หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2022 : LH Bank
ประสบการณ์ทำงาน
 
การถือหุ้น