ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูง
 
รายชื่อ ตำแหน่ง
นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
นายเฉิน จิง-หมิง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
นายพรรษฤทธิ์ ตระการกิจวิชิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพิจารณาสินเชื่อและพัฒนาสินเชื่อ
นายธานี ผลาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายโกศล กวยาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
นายสุวัฒน์ ชิตามระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์และนวัตกรรม
นางสาวซ่ง หยวน จื้อ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้ารายย่อย
นายปิยะพัฒน์ วิริยะรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
นายจุมพล สุวรรณวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายและกำกับดูแลธนาคาร
นายวุฒิชัย กมลสันติสุข หัวหน้ากลุ่มงานผลิตภัณฑ์สินเชื่อลูกค้ารายย่อย
และรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย
นายอินทัช วงศ์ไวยขจร หัวหน้ากลุ่มงานผลิตภัณฑ์กลุ่มบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล
และรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเครือข่ายธุรกิจสาขาและธนบดีธนกิจ 
นายจักรวาล จักรวาลวิบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและการลงทุน
นายพีรพัฒน์ เกษบุญชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Retail Digital and Transformation