ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูง
 
รายชื่อ ตำแหน่ง
นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
นายเฉิน จิง-หมิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้าไต้หวัน
นายพรรษฤทธิ์ ตระการกิจวิชิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพิจารณาสินเชื่อและพัฒนาสินเชื่อ
นายธานี ผลาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายโกศล กวยาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
นางสาววิศาลศรี นิโลดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
นายเคลวิน ฟู ยอง เทา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้ารายย่อย
นายสุวัฒน์ ชิตามระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์และนวัตกรรม
นางสาวซ่ง หยวน จื้อ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้ารายย่อย
นายจุมพล สุวรรณวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายและกำกับดูแลธนาคาร
นายวุฒิชัย กมลสันติสุข หัวหน้ากลุ่มงานผลิตภัณฑ์สินเชื่อลูกค้ารายย่อย
นายอินทัช วงศ์ไวยขจร หัวหน้ากลุ่มงานผลิตภัณฑ์กลุ่มบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล
นายจักรวาล จักรวาลวิบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและการลงทุน
นายพีรพัฒน์ เกษบุญชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Retail Digital and Transformation
นายอนุชา บุปผเวส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Metropolitan Commercial Business