ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก > อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศย้อนหลัง
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศย้อนหลัง 
 

อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 25 ก.ย. 2563

วันที่มีผล : 25/09/2563 วันที่ประกาศ : 25/09/2563

อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 5 ส.ค. 2563

วันที่มีผล : 05/08/2563 วันที่ประกาศ : 05/08/2563

อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 9 ก.ค. 2563

วันที่มีผล : 09/07/2563 วันที่ประกาศ : 09/07/2563

อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 6 มี.ค. 2563

วันที่มีผล : 06/03/2563 วันที่ประกาศ : 06/03/2563

อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 7 ม.ค. 2563

วันที่มีผล : 07/01/2563 วันที่ประกาศ : 07/01/2563