ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก > อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อส่วนบุคคลย้อนหลัง
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อส่วนบุคคลย้อนหลัง
 

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อส่วนบุคคล 16/06/2565

วันที่มีผล : 16/06/2565 วันที่ประกาศ : 16/06/2565

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อส่วนบุคคล 12/09/2564

วันที่มีผล : 12/09/2564 วันที่ประกาศ : 12/09/2564

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อส่วนบุคคล 01/04/2564

วันที่มีผล : 01/04/2564 วันที่ประกาศ : 01/04/2564