ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก > อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อย้อนหลัง
อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อย้อนหลัง
 

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อ 12/09/2564

วันที่มีผล : 12/09/2564 วันที่ประกาศ : 12/09/2564

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อ 29/09/2563

วันที่มีผล : 29/09/2563 วันที่ประกาศ : 29/09/2563

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อ 11/12/2562

วันที่มีผล : 11/12/2562 วันที่ประกาศ : 11/12/2562

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อ 24/06/2562

วันที่มีผล : 24/06/2562 วันที่ประกาศ : 24/06/2562

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อ 29/05/2562

วันที่มีผล : 29/05/2562 วันที่ประกาศ : 30/04/2562

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อ 21/01/2562

วันที่มีผล : 21/01/2562 วันที่ประกาศ : 21/01/2562