ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองโรคร้าย
เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองโรคร้าย
 
ลักษณะเด่นผลิตภัณฑ์
 
healthcare_savings
 • เริ่มต้นฝากเงินขั้นต่ำเพียง 100,000 บาท
 • ยิ่งฝากมาก ยิ่งคุ้มครองมาก ให้ความคุ้มครองสูงสุด 30 โรคร้าย สูงสุด 1 ล้านบาท
 • ประหยัดเวลา ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบแบบสอบถามสุขภาพเท่านั้น หมดกังวลเรื่องการจ่ายค่าเบี้ยประกัน
 • ดอกเบี้ยสูง และจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย (กรณีดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด)
 • สะดวกสบาย และคล่องตัวสูง สามารถใช้บริการ LHB You Mobile Banking Application
 • การคำนวณภาษีดอกเบี้ยรับเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
คุณสมบัติของผู้เปิดบัญชีเงินฝาก
 
 • เปิดบัญชีในนามบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 18 – 65 ปี (ต่ออายุไม่เกิน 70 ปี *) (วิธีการนับอายุ = ปีพ.ศ เกิด) และจะไม่อยู่ระหว่างการพักรักษาตัว เนื่องจากเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ และจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ ไม่มีโรคประจำตัวและไม่เป็นโรคร้ายแรง ก่อนวันที่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครอง 
 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และไม่กำหนดจำนวนเงินสูงสุด
 • ผู้ฝาก 1 ราย ต่อ 1 บัญชีเท่านั้น (ไม่รับเปิดบัญชีร่วม)
 • กำหนดยอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท และผู้ฝากไม่สามารถทำรายการถอน / โอนจนทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 100,000 บาท ยกเว้นกรณีการทำรายการถอนเพื่อขอปิดบัญชีเท่านั้น
 • สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยของผู้ฝากแต่ละราย ผู้ฝากสามารถตรวจสอบวันที่คุ้มครองโดยการ Download เอกสาร หนังสือรับรองการทำประกันภัย และ เอกสารสรุปเงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อกำหนด และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม (โดยย่อ) ผ่าน MTL Click Application 
 • ลูกค้าต้องแถลงประวัติสุขภาพตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนดและผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกัน โดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
MTL-icon-1.jpg
แนะนำลูกค้าสมัคร MTL Click เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อกรมธรรม์อนุมัติและเข้าดูความคุ้มครองได้ทันที 
วิธีแก้ไขผู้รับผลประโยชน์
 

วิธีแก้ไขผู้รับผลประโยชน์

 • ติดต่อ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • 250 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โทร. 1766 กด 8  เว็บไซต์ https://www.muangthai.co.th

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะจ่ายเงินเอาประกันภัยตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย จำนวน 50,000 บาท ตามคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้รับประโยชน์ตามที่ได้ระบุไว้ในใบคำขอเอาประกันภัย หรือ ทายาทตามกฎหมาย (กรณีไม่ระบุผู้รับประโยชน์)

สามารถใช้ร่วมกับบริการ
 
คุ้มครอง 30 โรคร้ายแรง
 
 1. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
 2. โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
 3. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
 4. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
 5. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต
 6. การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
 7. อัมพาตของกล้ามเนื้อเขนหรือขา
 8. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
 9. ไตวายเรื้อรัง
 10. โรคพาร์กินสัน
 11. ตาบอด
 12. การสูญเสียการได้ยิน
 13. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
 14. โรคมะเร็งระยะลุกลาม
 15. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 16. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
 17. ตับวาย
 18. การสูญเสียความสามารถในการพูด
 19. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า
 20. โรคหลอดลมปอดอุดกันเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย
 21. แผลไหม้ฉกรรจ์
 22. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
 23. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
 24. ภาวะอะแพลลิก
 25. ภาวะโคม่า
 26. โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว
 27. โรคโปลิโอ
 28. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
 29. โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะเคลอโรลิส
 30. การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 

Sales Sheet - ออมทรัพย์คุ้มครองโรคร้ายแรง

ประกาศ ณ วันที่ 01 เมษายน 2567

ตารางผลประโยชน์-เงื่อนไขความคุ้มครอง-ข้อกำหนด-และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม

ประกาศ ณ วันที่ 01 เมษายน 2567

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง