ลูกค้าบุคคล > ดิจิทัลแบงก์กิ้ง > สมัครใช้บริการ > คุณสมบัติและเอกสารประกอบการเปิดบัญชี
สมัครใช้บริการ
 
คุณสมบัติและเอกสารประกอบการเปิดบัญชี
  • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือและ E-Mail Address
  • บัตรประชาชนตัวจริง
ดาวน์โหลด
สามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android