ลูกค้าบุคคล > สินเชื่อ > อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ > อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อย้อนหลัง

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อย้อนหลัง

 

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ 14 มิถุนายน 2566

วันที่มีผล: 14/06/2566 , วันที่ประกาศ: 13/06/2566

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ 11 พฤษภาคม 2566

วันที่มีผล: 11/05/2566 , วันที่ประกาศ: 10/05/2566

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ 15 มกราคม 2566

วันที่มีผล: 15/01/2566 , วันที่ประกาศ: 12/01/2566

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ 25 พฤศจิกายน 2565

วันที่มีผล: 25/11/2565 , วันที่ประกาศ: 24/11/2565

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ 19 ตุลาคม 2565

วันที่มีผล: 19/10/2565 , วันที่ประกาศ: 18/10/2565

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ 1 เมษายน 2564

วันที่มีผล: 01/04/2564 , วันที่ประกาศ: 01/04/2564

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ 14 เมษายน 2563

วันที่มีผล: 14/04/2563 , วันที่ประกาศ: 13/04/2563