ลูกค้าบุคคล > สินเชื่อ > อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ
 
ประเภทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ %
MLR 6.625
MOR 7.250
MRR 7.350
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อปัจจุบัน

วันที่มีผล : 01/04/2564 , วันที่ประกาศ : 01/04/2564

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อย้อนหลัง


อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อ

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อปัจจุบัน

วันที่มีผล : 12/09/2564 , วันที่ประกาศ : 12/09/2564

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อย้อนหลัง


อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อส่วนบุคคลปัจจุบัน

วันที่มีผล : 12/09/2564 , วันที่ประกาศ : 12/09/2564

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อส่วนบุคคลย้อนหลัง


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากปัจจุบัน

วันที่มีผล : 27/04/2565 , วันที่ประกาศ : 26/04/2565

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากย้อนหลัง


อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝาก

อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝากปัจจุบัน

วันที่มีผล : 12/04/2565 , วันที่ประกาศ : 12/04/2565

อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝากย้อนหลัง


อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศปัจจุบัน

วันที่มีผล : 25/09/2563 , วันที่ประกาศ : 25/09/2563

อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศย้อนหลัง


อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศปัจจุบัน

วันที่มีผล : 25/09/2563 , วันที่ประกาศ : 25/09/2563

อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศย้อนหลัง


เงื่่อนไขและค่าธรรมเนียมการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศปัจจุบัน

วันที่มีผล : 25/09/2563 , วันที่ประกาศ : 25/09/2563

เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศย้อนหลัง


อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน

อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินปัจจุบัน

วันที่มีผล : 27/03/2563 , วันที่ประกาศ : 26/03/2563

อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินย้อนหลัง