ลูกค้าบุคคล > สินเชื่อ > อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ > อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อย้อนหลัง

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อย้อนหลัง

 

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อ 4/08/2566

วันที่มีผล: 04/08/2566 , วันที่ประกาศ: 03/08/2566

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อ 2/08/2566

วันที่มีผล: 02/08/2566 , วันที่ประกาศ: 31/07/2566

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อ 12/07/2565

วันที่มีผล: 12/07/2565 , วันที่ประกาศ: 11/07/2565

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อ 12/09/2564

วันที่มีผล: 12/09/2564 , วันที่ประกาศ: 12/09/2564

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อ 29/09/2563

วันที่มีผล: 29/09/2564 , วันที่ประกาศ: 29/09/2564

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อ 11/12/2562

วันที่มีผล: 11/12/2562 , วันที่ประกาศ: 11/12/2562

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อ 24/06/2562

วันที่มีผล: 24/06/2562 , วันที่ประกาศ: 24/06/2562

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อ 29/05/2562

วันที่มีผล: 30/04/2562 , วันที่ประกาศ: 30/04/2562

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อ 21/01/2562

วันที่มีผล: 21/01/2562 , วันที่ประกาศ: 21/01/2562