​โปรโมชันตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2567

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ผ่อนเบา กู้เพิ่มได้

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี เริ่มต้นปีแรก 1.99% ต่อปี*

 • วงเงินกู้สูงสุด 100% ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 35 ปี

 • รับทุกโครงการจัดสรร

 • ฟรี! ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี

 • ​โปรโมชันตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2567

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

  download-(8).png

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

แบบ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
ทำประกัน
MRTA/MLTA
ฟรีค่าจดจำนอง
2.89% MRR-5.31%
(3.49%)
MRR-3.01%
(5.79%)
3.29% 4.97%
ทำประกัน
MRTA/MLTA
ไม่ฟรีค่าจดจำนอง
1.99% 3.56% 3.56% MRR-3.01%
(5.79%)
3.04% 4.87%
ไม่ทำประกัน
MRTA/MLTA
3.22% MRR-4.98%
(3.82%)
MRR-3.01%
(5.79%)
3.62% 5.08%
 • อัตราดอกเบี้ยทางเลือกแบบทำประกัน MRTA/MLTA ลูกค้าต้องสมัครทำประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด คือ ทุนประกัน 100% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี
 • ธนาคารทดรองจ่ายค่าจดจำนองให้ 1%  ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือ สูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท เมื่อลูกค้าเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบทำประกัน MRTA/MLTA ฟรีค่าจดจำนอง โดยลูกค้าต้องสมัครทำประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด คือ ทุนประกัน 100% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี(ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้า กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อ หรือ เปลี่ยนแปลงสัญญาใดๆ ภายใน 5 ปีแรก ทุกกรณี นับจากวันทำนิติกรรมจดจำนอง)
อ่าน Sale Sheet คลิก
ตัวอย่างการผ่อนชำระ วงเงินกู้ 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี
รายละเอียด ระยะเวลาการผ่อนชำระ
20 ปี 25 ปี 30 ปี 40 ปี
ค่างวดผ่อนชำระ/เดือน(บาท) 7,800 7,100 6,700 6,200
ดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมด(บาท) 602,224 734,108 842,373 1,041,452
ดอกเบี้ยจ่ายที่ประหยัดได้(บาท) เมื่อเทียบกับระยะเวลาผ่อน 40 ปี 439,228 307,344 199,079 -
 1. กู้เท่าที่จำเป็น และชำระคืนไหว
 2. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Refinance เบิกรับเงินกู้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2567
 3. วงเงินกู้เริ่มต้น 1.0 ล้านบาท และราคาประเมินหลักประกัน (แนวราบ) ไม่น้อยกว่า 2.0 ล้านบาท หรือ (แนวสูง) ไม่น้อยกว่า 2.5 ล้านบาท (โครงการจัดสรรทุกโครงการ)
 4. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขดังกล่าว สำหรับหลักประกันที่ได้รับการจัดสรรทุกโครงการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ยกเว้น ที่ดินว่างเปล่า, อาคารพาณิชย์
 5. อัตราดอกเบี้ยทางเลือกแบบทำประกัน MRTA/MLTA ลูกค้าต้องสมัครทำประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด คือ ทุนประกัน 100% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี
 6. ธนาคารทดรองจ่ายค่าจดจำนองให้ 1%  ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือ สูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท เมื่อลูกค้าเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบทำประกัน MRTA/MLTA ฟรีค่าจดจำนอง โดยลูกค้าต้องสมัครทำประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด คือ ทุนประกัน 100% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี(ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้า กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อ หรือ เปลี่ยนแปลงสัญญาใดๆ ภายใน 5 ปีแรก ทุกกรณี นับจากวันทำนิติกรรมจดจำนอง)
 7. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง ตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น โดยคำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 30 ปี MRR = 8.80% ต่อปี (ณ 11 ต.ค. 66)
 8. อัตราดอกเบี้ย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

download-(8).pngสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา 

โทร. 1327​

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง