นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลทางการเงิน > อัตราส่วนเงินกองทุน
อัตราส่วนเงินกองทุน
 
อัตราส่วนเงินกองทุน 2567

อัตราส่วนเงินกองทุน 2566

อัตราส่วนเงินกองทุน 2565

อัตราส่วนเงินกองทุน 2564

อัตราส่วนเงินกองทุน 2563

อัตราส่วนเงินกองทุน 2562

อัตราส่วนเงินกองทุน 2561

อัตราส่วนเงินกองทุน 2560

อัตราส่วนเงินกองทุน 2559

อัตราส่วนเงินกองทุน 2558