ลูกค้าบุคคล > LH Bank Advisory > VDO เศรษฐกิจ Insight > Prepare For Healthy Correction : ปรับฐานเพื่อไปต่อการลงทุนในกองทุน ประจำวันที่ 22 ก.พ.64 โดย LH Bank
22 กุมภาพันธ์ 2564

Prepare For Healthy Correction : ปรับฐานเพื่อไปต่อการลงทุนในกองทุน ประจำวันที่ 22 ก.พ.64 โดย LH Bank
 

เทปบันทึกรายการเศรษฐกิจ Insight
ประจำวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ออกอากาศทางทีวีดิจิตอลช่อง TNN 16

 
รับชมบทวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ หัวข้อ Prepare For Healthy Correction : ปรับฐานเพื่อไปต่อการลงทุนในกองทุน เพื่อเป็นแนวทางให้นักลงทุนประกอบการตัดสินใจ
 
พร้อมสัมภาษณ์สด
คุณเพิ่มศักดิ์ จักร์มงคลชัย
ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาทางการเงิน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง