โปรโมชันตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2567 - 30 กันยายน 2567

ลูกค้าใหม่ รับฟรี! บัตรแรบบิท LH Bank Success Infinite Prestige Collection พร้อม Top Up 150 บาท เมื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล หรือสมัครและเบิกใช้วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล ผ่านแอป LHB You

240104-LHB-YOU-Rabbit_web.png

240104-LHB-YOU-Rabbit_web.png

เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต

เงินฝากคุ้มครองชีวิตแผน 1

เงินฝากคุ้มครองชีวิตแผน 2

เงินฝากไม่ประจำ (ดิจิทัล)

สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash

เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล B-You Wealth

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการตลาด (สำหรับลูกค้าใหม่บัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล หรือลูกค้าใหม่สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash)

สิทธิพิเศษ
: บัตรแรบบิท Success Infinite Prestige Collection พร้อมเติมเงิน มูลค่า 150 บาท

เงื่อนไขโครงการ

 1. รายการส่งเสริมการตลาดสำหรับลูกค้าใหม่ (ลูกค้าที่ไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ใด ๆ กับธนาคารมาก่อน) ประเภทบุคคลธรรมดา (ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้)
  • เปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล (ดิจิทัล โปร-ฟิต หรือ ออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1 (ดิจิทัล) หรือ ออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 2 (ดิจิทัล) หรือ เงินฝากไม่ประจำ (ดิจิทัล)) ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผ่านทาง LHB You Application และมียอดเงินฝากขั้นต่ำ ตามเงื่อนไขของประเภทบัญชีที่เปิด (ธนาคารขอสงวนสิทธิให้ลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขในการเปิดบัญชี และฝากเงินตามเงื่อนไขแล้วเท่านั้น และสถานะบัญชีต้องเป็นปกติ) ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 29 กันยายน 2567 เวลา 23.59 น. หรือ
  • สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล Happy cash ผ่านทาง LHB You Application และได้รับอนุมัติสินเชื่อ โดยทำการกดรับเงิน ขั้นต่ำ 24,000 บาท ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 29 กันยายน 2567 เวลา 23.59 น.
 2. ของสมนาคุณ คือ บัตรแรบบิท Success Infinite Prestige Collection พร้อมเติมเงิน มูลค่า 150 บาท 
 3. เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ บัตรแรบบิท Success Infinite Prestige Collection พร้อมเติมเงิน มูลค่า 150 บาท จำนวน 30,000 สิทธิ์ (ขอสงวนสิทธิให้ลูกค้าที่กดรับสิทธิก่อน) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด 
  • สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล: ลูกค้าจะได้รับ QR Code ผ่านทาง LHB You application (เมนู “สิทธิพิเศษ”) หลังจากฝากเงินตามเงื่อนไข ในวันทำการถัดไป (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์) และสามารถยื่น QR Code ให้กับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟฟ้า ได้แก่ สถานีสยาม, หมอชิต, ช่องนนทรี, อโศก และอ่อนนุช รวมถึง Rabbit Service Center (สถานีพญาไท) เพื่อรับบัตรแรบบิท พร้อมเติมเงิน มูลค่า 150 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2567 จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ หรือจำนวนสิทธิ์จะหมด
  • สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash: ลูกค้าจะได้รับ QR Code ผ่านทาง LHB You application (เมนู “สิทธิพิเศษ”) หลังจากวันที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ และทำการกดรับเงินจาก LHB You Application สำเร็จตามเงื่อนไข ในวันทำการถัดไป (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์) และสามารถยื่น QR Code ให้กับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟฟ้า ได้แก่ สถานีสยาม, หมอชิต, ช่องนนทรี, อโศก และอ่อนนุช รวมถึง Rabbit Service Center (สถานีพญาไท) เพื่อรับบัตรแรบบิท พร้อมเติมเงิน มูลค่า 150 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2567 จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ หรือจำนวนสิทธิ์จะหมด
 4. กิจกรรมทางการตลาดนี้สำหรับลูกค้า 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์ และสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไข ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการตลาดอื่นได้
 5. ระยะเวลาส่งเสริมการตลาดตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
 6. เงื่อนไขเงินฝากขั้นต่ำของบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล สำหรับลูกค้าที่จะเข้าเงื่อนไขการได้รับของสมนาคุณ คือ
  • ดิจิทัล โปร-ฟิต จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท
  • ออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1 (ดิจิทัล) จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท
  • ออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 2 (ดิจิทัล) จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • เงินฝากไม่ประจำ (ดิจิทัล) จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท
 7. เงื่อนไขผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล Happy cash ผ่าน LHB You
  • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective rate 9.99% - 25% ต่อปี)
  • เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามกระกาศของธนาคาร โดยสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบันได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร www.lhbank.co.th
  • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
 8. บัตรแรบบิท Success Infinite Prestige Collection พร้อมเติมเงิน มูลค่า 150 บาท ที่ลูกค้าได้รับ มีมูลค่าเทียบเท่าเงิน 150 บาท 
  • คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี จากยอดเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต และเงินฝากออมทรัพยคุ้มครองชีวิต 1 (ดิจิทัล) จำนวน 2,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี
  • คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี จากยอดเงินฝากออมทรัพย์ไม่ประจำ (ดิจิทัล) จำนวน 5,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี
  • คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ย 0.15% ต่อปี จากยอดเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 2 (ดิจิทัล)  จำนวน 100,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี 
 9. ลูกค้าสามารถไปรับบัตรแรบบิท ที่ได้ที่ BTS ทั้ง 5 สถานี (สถานีสยาม, หมอชิต, ช่องนนทรี, อโศก และอ่อนนุช) ได้ทุกวัน (วันจันทร์-วันอาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 7:00 - 22:00 น. และที่ Rabbit Service Center (สถานีพญาไท) ได้ทุกวัน (วันจันทร์ - วันอาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 9:00 - 19:00 น. 
 10. ลูกค้าที่ได้รับบัตรแรบบิทแล้ว จะต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตน (KYC) บัตรโดยสารทันที ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS, Rabbit Service Center หรือดำเนินการด้วยตนเองผ่าน application My Rabbit ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการ ลงทะเบียนยืนยันตัวตน (KYC) บัตรแรบบิทจนเสร็จสมบูรณ์ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอายัดบัตรแรบบิท ที่ได้มอบให้กับลูกค้า กรณีที่ลูกค้าต้องการใช้งานบัตรที่ถูกอายัดแล้ว จะต้องดำเนินการติดต่อธนาคารเพื่อประสานงานกับหน่วยงานบัตรแรบบิท ในการแจ้งขอปลดอายัด และต้องเดินทางไปทำการปลดอายัดและลงทะเบียนยืนยันตัวตน (KYC) บัตรแรบบิท ที่ Rabbit Service Center โดยลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมในการปลดอายัด กับทาง Rabbit Service Center ด้วยตัวเอง
 11. ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี
 12. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิก รายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากันได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) www.lhbank.co.th หรือผ่านทาง LHB You แอปพลิเคชัน
 13. ข้อกำหนด เงื่อนไข และระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และดุลยพินิจของธนาคารโดยจะพิจารณาเงื่อนไข ข้อกำหนดเป็นไปอย่างสมเหตุและสมผล โดยถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 14. ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call center โทร. 1327
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง