โปรโมชันตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2567

พิเศษ! สำหรับลูกค้าใหม่ เปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล หรือสมัครสินเชื่อบุคคล ผ่านแอป LHB You
รับฟรี! บัตรแรบบิท พร้อม Top Up มูลค่า 200 บาท

240104-LHB-YOU-Rabbit_web.png

240104-LHB-YOU-Rabbit_web.png

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการตลาด (สำหรับลูกค้าใหม่บัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล หรือลูกค้าใหม่สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash)

 1. รายการส่งเสริมการตลาดสำหรับลูกค้าใหม่ (ลูกค้าที่ไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ใด ๆ กับธนาคารมาก่อน) ประเภทบุคคลธรรมดา (ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้)
  • เปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล (ดิจิทัล โปร-ฟิต หรือ ออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 2 (ดิจิทัล) หรือ เงินฝากไม่ประจำ (ดิจิทัล)) ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผ่านทาง LHB You Application และมียอดเงินฝากขั้นต่ำ ตามเงื่อนไขของประเภทบัญชีที่เปิด (ธนาคารขอสงวนสิทธิให้ลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขในการเปิดบัญชี และฝากเงินตามเงื่อนไขแล้วเท่านั้น และสถานะบัญชีต้องเป็นปกติ) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 23.59 น. หรือ
  • สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล Happy cash ผ่านทาง LHB You Application และได้รับอนุมัติสินเชื่อ โดยทำการกดรับเงิน ขั้นต่ำ 24,000 บาท ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 23.59 น.
 2. สิทธิพิเศษบัตรแรบบิท พร้อมเติมเงิน มูลค่า 200 บาท 
  • สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล: ลูกค้าจะได้รับ QR Code ผ่านทาง LHB You application (เมนู “สิทธิพิเศษ”) หลังจากฝากเงินตามเงื่อนไข ในวันทำการถัดไป (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์) และสามารถยื่น QR Code ให้กับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟฟ้า ได้แก่ สถานีสยาม, หมอชิต, ช่องนนทรี, อโศก และอ่อนนุช รวมถึง Rabbit Center (สถานีพญาไท) และสาขาของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับบัตรแรบบิท พร้อมเติมเงิน มูลค่า 200 บาท จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ หรือจำนวนสิทธิ์จะหมด
  • สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล Happy cash: ลูกค้าจะได้รับ QR Code ผ่านทาง LHB You application (เมนู “สิทธิพิเศษ”) หลังจากวันที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ และทำการกดรับเงินจาก LHB You Application สำเร็จตามเงื่อนไข ในวันทำการถัดไป (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์) และสามารถยื่น QR Code ให้กับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟฟ้า ได้แก่ สถานีสยาม, หมอชิต, ช่องนนทรี, อโศก และอ่อนนุช รวมถึง Rabbit Center (สถานีพญาไท) และสาขาของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับบัตรแรบบิท พร้อมเติมเงิน มูลค่า 200 บาท จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ หรือจำนวนสิทธิ์จะหมด
 3. กิจกรรมทางการตลาดนี้สำหรับลูกค้า 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์ และสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไข ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการตลาดอื่นได้
 4. ระยะเวลาส่งเสริมการตลาดตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
 5. เงื่อนไขเงินฝากขั้นต่ำของบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล
  • ดิจิทัล โปร-ฟิต จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท
  • ออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 2 (ดิจิทัล) จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • เงินฝากไม่ประจำ (ดิจิทัล) จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท
 6. เงื่อนไขผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล Happy cash
  • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective rate 9.99% - 25% ต่อปี)
  • เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร โดยสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบันได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร www.lhbank.co.th
  • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
 7. บัตรแรบบิท พร้อมเติมเงิน มูลค่า 200 บาท ที่ลูกค้าได้รับ มีมูลค่าเทียบเท่าเงิน 200 บาท 
  • คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี จากยอดเงินฝากออมทรัพย์ 2,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี
  • คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ย 0.2% ต่อปี จากยอดเงินฝากออมทรัพย์ 100,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี
  • คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี จากยอดเงินฝากออมทรัพย์ 5,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี
 8. ลูกค้าสามารถไปรับบัตรแรบบิท ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ทั้ง 5 สถานี (สถานีสยาม, หมอชิต, ช่องนนทรี, อโศก และอ่อนนุช) ได้ทุกวัน (วันจันทร์-วันอาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 7:00 - 22:00 น. และที่ Rabbit Center (สถานีพญาไท) ได้ทุกวัน (วันจันทร์ - วันอาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 9:00 - 19:00 น. และที่สาขาของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันและเวลาทำการของแต่ละสาขา โดยสามารถตรวจสอบวันและเวลาทำการได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารที่ https://www.lhbank.co.th/th/branch-locations/
 9. ลูกค้าที่ได้รับบัตรแรบบิทแล้ว จะต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตน (KYC) บัตรโดยสารทันที ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS, Rabbit Center หรือดำเนินการด้วยตนเองผ่าน application My Rabbit ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตน (KYC) บัตรแรบบิทจนเสร็จสมบูรณ์ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอายัดบัตรแรบบิท ที่ได้มอบให้กับลูกค้า กรณีที่ลูกค้าต้องการใช้งานบัตรที่ถูกอายัดแล้ว จะต้องดำเนินการติดต่อธนาคารเพื่อประสานงานกับหน่วยงานบัตรแรบบิท ในการแจ้งขอปลดอายัด และต้องเดินทางไปทำการปลดอายัดและลงทะเบียนยืนยันตัวตน (KYC) บัตรแรบบิท ที่ Rabbit Center โดยลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมในการปลดอายัด กับทาง Rabbit Center ด้วยตัวเอง
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับบัตรแรบบิท ที่สาขาของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะลูกค้าที่สามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตน (KYC) บัตรแรบบิท ผ่าน application My Rabbit ได้ผ่านโทรศัพท์มือถือส่วนตัว สามารถดาวน์โหลด application My Rabbit ได้ที่ App Store และ Google Play Store ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยจำเป็นจะต้องเป็นโทรศัพท์มือถือที่มีฟังก์ชัน NFC ระบบปฏิบัติการ iOS v.13 หรือ Android 8 ขึ้นไป
 11. ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี
 12. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) www.lhbank.co.th
 13. ข้อกำหนด เงื่อนไข และระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และดุลยพินิจของธนาคารโดยจะพิจารณาเงื่อนไข ข้อกำหนดเป็นไปอย่างสมเหตุและสมผล โดยถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 14. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ซึ่งได้แก่ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวซอรี่ จำกัด ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
 15. ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 1327

เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต

เงินฝากคุ้มครองชีวิตแผน 2

เงินฝากไม่ประจำ (ดิจิทัล)

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง