ลูกค้าบุคคล > เครื่องมือคำนวณ > สินเชื่อบ้าน > สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบ้านใหม่ Happy Home Loan
เครื่องมือคำนวณ
 
เครื่องมือคำนวณ
บาท
%
ปี
บาท
ค่างวดสำหรับอัตราดอกเบี้ยปกติ : เดือน
บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ
เดือน
อัตราดอกเบี้ย
% ต่อปี
ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร
หมายเหตุ :
  • ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร
  • อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณจะถูกบวก 1% เพื่อป้องกันผลกระทบต่อระยะเวลาการผ่อนชำระ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย MRR
  • โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์และประเภทหลักประกันและเงื่อนไขอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ธนาคาร
  • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด