ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > เงินฝากดิจิทัล > เงินฝากคุ้มครองชีวิตแผน 1 (ดิจิทัล)
เงินฝากคุ้มครองชีวิตแผน 1
 
ออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1 ดีอย่างไร?
 

เพราะเราไม่สามารถรู้อนาคตข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นกับคุณรวมถึงคนที่คุณรัก แต่จะดีกว่าไหม? ถ้าวันนี้เราสามารถดูแลคนข้างหลังด้วยความคุ้มครองในรูปแบบของเงินฝากออมทรัพย์ ที่ผู้ฝากเงินจะได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเป็นประกันอุบัติเหตุ (ไม่ต้องเสียค่าเบี้ยประกันภัย) รับทั้งดอกเบี้ยเงินฝากและความคุ้มครอง โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน และยิ่งฝากเงินมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งได้รับความคุ้มครองมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งสามารถเปิดบัญชีได้สะดวก และรวดเร็ว ผ่านโมบายแบงก์กิ้งของ LH Bank ได้ทุกที่ทุกเวลา 

บัญชีออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1 (ดิจิทัล) 

เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีลักษณะเหมือนกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป แต่ที่พิเศษกว่าคือ คุณจะได้รับทั้งดอกเบี้ยและความคุ้มครอง 25 เท่า ตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพและจ่ายค่าเบี้ยประกัน เปิดบัญชีได้แล้ววันนี้ ผ่านแอปธนาคาร LHB You และยืนยันตัวตนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ณ ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ (ฝากเงินในบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท )

บัญชีออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1 ดิจิทัล เหมาะกับใคร ?

 • ผู้ที่มีครอบครัว เป็นหัวหน้าครอบครัว และต้องดูแลคนที่รัก
 • ผู้ที่มองหาความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุควบคู่ไปกับการออมเงิน
 • ผู้ที่มองหาแหล่งเก็บเงินสำรองฉุกเฉิน
 • ผู้ที่ต้องการสภาพคล่องทางการเงิน ที่สามารถฝากถอนเมื่อใด เท่าไรก็ได้
 • ผู้ที่มีชีวิตมีความเสี่ยงจากอาชีพ การเดินทางต่าง ๆ
คุณสมบัติของผู้เปิดบัญชีเงินฝาก
 
 • เป็นลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา อายุ 15 – 70 ปี (วิธีนับอายุ กรณีเศษเดือนมากกว่า 6 เดือน ให้ปัดเป็น 1 ปี)

 • มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และที่มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมาย หรือมีหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงการพำนักพักพิงในเมืองไทยเกิน 1 ปี เช่น สัญญาเช่าบ้านหรือคอนโด, สำเนาทะเบียนบ้าน

 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ ไม่มีโรคประจำตัวและไม่เป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคลมชัก โรควัณโรค เนื้องอก โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด โรคเลือด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคตับ โรคไต โรคเกี่ยวกับสมองและประสาท โรคจิต โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรือกระดูก การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือเอดส์ เป็นต้น

 • ไม่ประกอบอาชีพ พนักงานส่งเอกสาร ผู้ที่ใช้จักรยานยนต์ในการปฏิบัติงานเป็นประจำ เช่น พนักงานส่งเอกสาร พนักงานส่งอาหาร คนขับจักรยานยนต์รับจ้าง ผู้ทำหรือใช้งานเกี่ยวกับวัตถุระเบิดหรือเหมืองใต้ดิน นักกีฬาอาชีพ พนักงานประจำเรือ และแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย

 • ผู้เปิดบัญชีเงินฝากสามารถระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1 (Saving Super Shield 1) ผ่านช่องทางสาขา หรือ  LHB You Mobile Banking Application

  ทั้งนี้ ผู้เปิดบัญชีสามารถระบุผู้รับผลประโยชน์ได้เพียง 1 คน เท่านั้น หากกรณีที่ผู้เปิดบัญชีไม่ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้รับผลประโยชน์ เป็นทายาทตามกฎหมาย เท่านั้น

 • เมื่อบริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้รับผลประโยชน์แล้ว ทายาทตามกฎหมายของผู้เปิดบัญชีจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและ/หรือ เงินอื่นใดจากบริษัทฯ อีกไม่ได้

  หมายเหตุ: ทหาร และตำรวจ กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองในขณะปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม

วิธีแก้ไขผู้รับผลประโยชน์
 

วิธีแก้ไขผู้รับผลประโยชน์  (สำหรับลูกค้าเดิมที่มีบัญชีออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1)

1. ช่องทางแอปพลิเคชัน LHB You Mobile Banking Application 

button_shield1.png

2. ช่องทางสาขา ใช้สมุดบัญชีและบัตรประชาชนติดต่อที่สาขาใดก็ได้ของธนาคาร

ช่องทางเปิดบัญชี
 

       (สำหรับลูกค้าใหม่ ยืนยันตัวตนได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ณ ร้าน 7-Eleven)

สามารถใช้ร่วมกับบริการ
 

* ผู้ขอเปิดบัญชีจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเป็นประกันอุบัติเหตุ (ไม่ต้องเสียค่าเบี้ยประกันภัย) รับประกันโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  

**ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงแค่นายหน้าประกันวินาศภัย เท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นทั่วไปให้เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 

Sales Sheet ออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1 (แบบ No Passbook)

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2566

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง