ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง และออมทรัพย์ทั่วไป
 
เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต
ฟิตกับทุกไลฟ์สไตล์
รายละเอียด
เงินฝากไม่ประจำ
ให้อิสระเบิกถอน รับดอกเบี้ยที่สูงกว่า
รายละเอียด
เงินฝากออมทรัพย์
สามารถฝาก ถอน ออมเงิน หมุนเวียนบัญชีเมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการ
รายละเอียด
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
ไม่มีกำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ไม่มีค่าบริการรักษาบัญชีเงินฝาก
รายละเอียด
ออมทรัพย์แบบมีคุ้มครองชีวิต
 
ออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1
ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน คุ้มครอง 25 เท่า
รายละเอียด
ออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 2
คุ้มครองสูงสุด 15 ล้านบาท
รายละเอียด
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง