ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง และออมทรัพย์ทั่วไป
 
เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต
เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต ฟิตกับทุกไลฟ์สไตล์
รายละเอียด
เงินฝากไม่ประจำ
เงินฝากไม่ประจำ ให้อิสระการเบิกถอน รับดอกเบี้ยที่สูงกว่า
รายละเอียด
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ สามารถฝาก ถอน ออมเงิน หมุนเวียนบัญชีเมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการ
รายละเอียด
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
ไม่มีกำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ไม่มีค่าบริการรักษาบัญชีเงินฝาก
รายละเอียด
ออมทรัพย์แบบมีคุ้มครองชีวิต
 
ออมทรัพย์คุ้มครองโรคร้าย
30 โรคร้าย เจอ จ่าย จริง บัญชีออมทรัพย์เดียวที่กล้าให้
รายละเอียด
ออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1
เงินฝากคุ้มครองชีวิตแผน 1 รับความคุ้มครอง 25 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือก่อนวันประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต 1 วัน
รายละเอียด
ออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 2
เงินฝากคุ้มครองชีวิตแผน 2 รับความคุ้มครอง 3 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือก่อนวันประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต 1 วัน
รายละเอียด
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง