โปรโมชันตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2567

สแกน QR จ่ายเงินผ่านแอป LHB You ครบ 10 ครั้ง รับ! e-voucher McDonald’s มูลค่า 100 บาท

โปรดี Mc

สแกน QR จ่ายเงินผ่านแอป LHB You ครบ 10 ครั้ง รับ e-voucher McDonald’s มูลค่า 100 บาท
 • สแกน QR จ่ายเงินผ่านแอป LHB You อย่างน้อย 10 ครั้ง / เดือน (ไม่มีขั้นต่ำ) ระหว่างวันที่ 1 – 31 มี.ค. 67
 • มียอดเงินฝากคงไว้ในบัญชีขั้นต่า 10,000 บาท / รวมทุกบัญชีออมทรัพย์ ตลอดระยะโครงการ
 • กดรับของรางวัลที่เมนู ‘สิทธิพิเศษ’ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 30 เม.ย. 67
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการตลาดเดือนมีนาคม (Digital Loyalty Campaign Y2024 in March – Reward 2: QR Scan Payment)
 1. รายการส่งเสริมการตลาดสำหรับลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร (ประเภทบุคคลธรรมดา) ที่ปฎิบัติตามเงื่อนไข คือ
  • เมื่อลูกค้าทำการ สแกน QR จ่ายเงิน (ไม่มีขั้นต่ำ) บน LHB You application อย่างน้อย 10 ครั้ง/เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2567 และ
  • สำหรับลูกค้ามีบัญชีออมทรัพย์ มียอดเงินฝากคงไว้ในบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท/ รวมทุกบัญชีออมทรัพย์ตลอดระยะโครงการข้างต้น
 2. ของสมนาคุณ จำกัดลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์/เดือน และสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาดเท่านั้น โดยของสมนาคุณ ได้แก่
  • โค้ดส่วนลดแทนเงินสด McDonald’s e-voucher มูลค่า 100 บาท จำกัดจำนวน 5,000 สิทธิ์/เดือน 
  • ลูกค้าสามารถกดรับของรางวัลได้ที่ LHB You application (เมนู “สิทธิพิเศษ”) ตั้งแต่วันที่ 7-30 เมษายน 2567 เท่านั้น (first come first serve basis ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่กดรับสิทธิ์ก่อนเท่านั้น) และหากไม่กดรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์
  • สิทธิ์พิเศษนี้ไม่สามารถใช้ได้กับตู้การขายอัตโนมัติ
 3. สิทธิ์ของรางวัลของลูกค้าจะถูกกำหนดไว้ในแต่ละเดือน ไม่สามารถโอนข้ามเดือนได้ และลูกค้าต้องแลกของรางวัลภายในเดือนที่ลูกค้าได้รับสิทธิ์เท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์
 4. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีออมทรัพย์ และสถานะบัญชีปกติ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดตลอดระยะโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2567 
 5. ของสมนาคุณ โค้ดส่วนลดแทนเงินสด McDonald’s e-voucher มูลค่า 100 บาทที่ลูกค้าได้รับ คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี จากยอดเงินฝาก 10,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี 
 6. ของสมนาคุณ โค้ดส่วนลดแทนเงินสด McDonald’s e-voucher มูลค่า 100 บาทที่ลูกค้าได้รับ คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อปี จากยอดเงินฝาก 100,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี 
 7. ของสมนาคุณไม่สามารถเข้าร่วม หรือ นับรวมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือ โปรโมชันอื่นๆ ของทางธนาคารได้
 8. ลูกค้าต้องกดรับของรางวัลผ่านทาง LHB You application (เมนู “สิทธิพิเศษ”) เท่านั้น ไม่สามารถใช้ช่องทางอื่นในการรับของรางวัลได้ และโทรศัพท์มือถือของลูกค้าต้องรองรับระบบผ่าน Chrome browser version 113.0 เทียบเท่าหรือมากกว่า และใน browser อื่นที่มี version อ้างอิงจาก Chrome browser เทียบเท่าหรือมากกว่าเช่นกัน หรือเป็นโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android ที่มีการเปิดตัวตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นไป
 9. ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี
 10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิก รายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) www.lhbank.co.th
 11. ข้อกำหนด เงื่อนไข และระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดและดุลยพินิจของธนาคาร โดยจะพิจารณาเงื่อนไข ข้อกำหนดเป็นไปอย่างสมเหตุและสมผลโดยถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และการตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call center โทร. 1327
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง