คุณสมบัติของผู้ใช้งาน และข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนใช้งานแอป

คุณสมบัติของผู้ใช้งาน

  • บุคคลธรรมดา อายุ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนใช้งานแอป

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือ
  • อีเมล

ข้อมูลอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานแอปฯ (สเปคขั้นต่ำของระบบปฎิบัติการ Android และ iOS)

อุปกรณ์ Smartphone ที่รองรับระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน 11.0 ขึ้นไป หรือ Android เวอร์ชัน 6.0 ขึ้นไป

ดาวน์โหลด
สามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android