ลูกค้าบุคคล > ประกัน > ประกันชีวิต > ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ > เพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/1 (ไม่มีเงินคืน)
จุดเด่นของโครงการ
 

เพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/1 (ไม่มีเงินคืน)

ส่งมอบความมั่นคง...เพื่อคนที่คุณรัก

“แบบประกันที่คุ้มครองชีวิตและสามารถวางแผนมรดกให้กับครอบครัวที่ยั่งยืนในระยะยาว”

 จ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี
 คุ้มครองชีวิตสูง ตั้งแต่วันแรกที่กรมธรรม์อนุมัติ
 เลือกซื้อความคุ้มครองสุขภาพเพิ่มเติมได้
 ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี
 สมัครได้ตั้งแต่ อายุ 30 วัน – 80 ปี

99-1(ไม่มีเงินคืน)-TH-web-content-(3).jpg

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 

Brochure 99/1 (ไม่มีเงินคืน)

ประกาศ ณ วันที่ 03 เมษายน 2567

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง