ลูกค้าบุคคล > ผลิตภัณฑ์แนะนำ/โปรโมชันทั้งหมด > เงินฝาก > Friend get Friend บัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล บียู เวลท์

โปรโมชันตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2567

โปรโมชันลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร เพียงแนะนำลูกค้าใหม่เปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล บียู เวลท์ รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ!

B-You Wealth Friend Get Friend

B-You Wealth Friend Get Friend

B-You Wealth Friend Get Friend

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการตลาด โครงการเพื่อนแนะนำเพื่อนเปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล บียู เวลท์
(สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ยังคงมีผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และไม่เคยมีบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล บียู เวลท์)

เงื่อนไขโครงการ

 1. ผู้แนะนำ หมายถึง ลูกค้าปัจจุบันที่ยังคงมีผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และไม่เคยมีบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล บียู เวลท์ (“ผู้แนะนำ”)
 2. ผู้ถูกแนะนำ หมายถึง ลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ใดของธนาคารมาก่อน และเป็นฝ่ายถูกแนะนำให้เปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล บียู เวลท์ (“ผู้ถูกแนะนำ”)
 3. รหัสแนะนำ หมายถึง หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้แนะนำใช้ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน LHB You (“รหัสแนะนำ”)
 4. เมื่อผู้ถูกแนะนำเปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล บียู เวลท์ ผ่านทางแอปพลิเคชัน LHB You สำเร็จ โดยกรอกรหัสแนะนำตรงกับข้อมูลที่ผู้แนะนำใช้ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน LHB You ผู้แนะนำจะได้รับสิทธิพิเศษต่อที่ 1
  • สิทธิพิเศษต่อที่ 1: สิทธิ์เปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล บียู เวลท์
  • ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
  • จำกัดสิทธิ์ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ สิทธิ์เปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล บียู เวลท์ 1 บัญชีเท่านั้น
  • ผู้แนะนำสามารถใช้สิทธิ์ได้ 1 วันทำการหลังผู้ถูกแนะนำเปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล บียู เวลท์ สำเร็จ
  • ผู้แนะนำสามารถใช้สิทธิ์ได้ภายในระยะเวลาแคมเปญเท่านั้น กล่าวคือ ผู้แนะนำสามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล บียู เวลท์ ได้นับตั้งแต่วันที่ได้รับสิทธิ์ และต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล บียู เวลท์ ให้สำเร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 5. เมื่อผู้แนะนำเปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล บียู เวลท์ ผ่านทางแอปพลิเคชัน LHB You สำเร็จ และมียอดเงินฝากตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป โดยคงเงินฝากไว้ 2,000 บาท ณ สิ้นวัน และสถานะบัญชีเป็นปกติ ผู้แนะนำจะได้รับสิทธิพิเศษต่อที่ 2 สามารถเลือกรับของสมนาคุณอย่างใดอย่างหนึ่ง (ข้อ 5.1 หรือ 5.2 หรือ 5.3) โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • 5.1 สิทธิพิเศษต่อที่ 2:  สิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF ในราคา 19 บาท จำนวน 1 ที่นั่ง
  • ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขทั้งหมด จะได้รับสิทธิ์ในการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ  SF ในราคา 19 บาท จำนวน 1 ที่นั่ง จากมูลค่าเต็มสูงสุด 260 บาท ซึ่งมีมูลค่าสูงสุดเทียบเท่าเป็นจำนวนเงิน 241 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี จากยอดเงินฝากออมทรัพย์ 2,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี
  • สามารถใช้สิทธิ์ที่สาขาโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้น Emprive' Cineclub
  • สามารถใช้ได้กับโรงภาพยนตร์ในระบบ Digital 2D ที่นั่ง Deluxe และสามารถเพิ่มส่วนต่างเพื่ออัพเกรดเป็นที่นั่ง Premium และ Prime และระบบ 3D ได้ โดยทางลูกค้าจะต้องชำระส่วนต่างราคาบัตรชมภาพยนตร์ตามฐานราคาบัตรในวันนั้น ๆ ของแต่ละสาขากับทางโรงภาพยนตร์โดยตรง 
  • กรณีลูกค้าใช้สิทธิ์ที่โรงภาพยนตร์ SF WORLD CINEMA Central World และโรงภาพยนตร์ Zigma Cinestadium ทุกสาขา ซึ่งเป็นที่นั่ง Premium ลูกค้าจะต้องชำระส่วนต่างราคาบัตรชมภาพยนตร์เพิ่มตามที่ทางโรงภาพยนตร์กำหนด และสามารถเพิ่มส่วนต่างเพื่ออัพเกรดเป็นที่นั่ง Prime และระบบ 3D ได้ โดยลูกค้าจะต้องชำระส่วนต่างราคาบัตรชมภาพยนตร์ตามฐานราคาบัตรในวันนั้น ๆ ของแต่ละสาขากับทางโรงภาพยนตร์โดยตรง
  • กรณีลูกค้าต้องการเข้าชมภาพยนตร์ประเภท Mega Blockbuster ลูกค้าจะต้องชำระส่วนต่างราคาบัตรชมภาพยนตร์ตามฐานราคาบัตรในวันนั้น ๆ ของแต่ละสาขากับทางโรงภาพยนตร์โดยตรง
  • จำกัดจำนวนสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF จำนวน 2,500 สิทธิ์ โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่กดรับสิทธิ์ก่อน
  • จำกัดสิทธิ์ ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ สิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF ในราคา 19 บาท จำนวน 1 ที่นั่งเท่านั้น 
  • ผู้แนะนำสามารถกดรับโค้ดผ่านทาง LHB You application (เมนู “สิทธิพิเศษ”) ได้ในวันทำการถัดไป (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)หลังจากดำเนินการครบตามเงื่อนไข และโค้ดสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 โดยหากเกินกำหนดจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์
  • 5.2 สิทธิพิเศษต่อที่ 2:  สิทธิ์รับ McDonald's e-voucher (แลกชุดไก่ทอดแมคอิ่มคุ้ม)  ฟรี จำนวน 1 ชุด
  • ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขทั้งหมด รับ McDonald's e-voucher (แลกชุดไก่ทอดแมคอิ่มคุ้ม ) ฟรี จำนวน 1 ชุด
  • McDonald's e-voucher (แลกชุดไก่ทอดแมคอิ่มคุ้ม ) ในชุดเมนู ประกอบด้วย ไก่ทอดแมค 1 ชิ้น (รสดั้งเดิม หรือ สไปซี่) , โค้ก ขนาด 16 ออนซ์ และซันเด 1 ถ้วย (ช็อกโกแลต หรือ สตรอว์เบอร์รี)
  • McDonald's e-voucher (แลกชุดไก่ทอดแมคอิ่มคุ้ม ) มูลค่าสูงสุด 163 บาท ที่ลูกค้าได้รับ มีมูลค่าเทียบเท่าเป็นจำนวนเงิน 163 บาท คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ย 8.15% ต่อปี จากยอดเงินฝากออมทรัพย์ 2,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี
  • จำกัดจำนวนสิทธิ์รับฟรี McDonald's ชุด ไก่ทอดแมคอิ่มคุ้ม จำนวน 500 สิทธิ์ โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่กดรับสิทธิ์ก่อน
  • จำกัดสิทธิ์ ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์
  • E-voucher สามารถใช้ได้เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ ยกเว้น สาขาเดอะมอลล์โคราช 2 สาขาอิมแพ็ค เมืองทองธานี สาขาเอ็มควอเทียร์ สาขาพีพีไอส์แลนด์ สาขาในสนามบินทุกสาขา เคาเตอร์ของหวาน บริการจัดส่งถึงบ้าน บริการไดรฟ์ทรู และบริการสั่งอาหารออนไลน์  
  • ลูกค้าต้องแสดง e-voucher ก่อนชำระเงิน และใช้สิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ e-voucher ที่ได้รับจากการถ่ายภาพหรือแคปหน้าจอโทรศัพท์ และไม่ร่วมรายการตู้การขายอัตโนมัติ (Self Ordering Kiosk) 
  • ผู้แนะนำสามารถกดรับโค้ดผ่านทาง LHB You application (เมนู “สิทธิพิเศษ”) ได้ในวันทำการถัดไป (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หลังจากดำเนินการครบตามเงื่อนไข และโค้ดสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 โดยหากเกินกำหนดจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์
  • 5.3 สิทธิพิเศษต่อที่ 2:  สิทธิ์ e-voucher เติมน้ำมัน Susco มูลค่า 100 บาท
  • ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขทั้งหมด ลูกค้าจะได้รับ e-voucher มูลค่า 100 บาท จำนวน 1 โค้ด เพื่อใช้ในการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน Susco และ Sinopec Susco ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่มีขั้นต่ำในการเติมน้ำมัน กรณีเติมน้ำมันไม่ถึง 100 บาท ลูกค้าไม่สามารถขอทอนเป็นเงินสด หรือใช้ส่วนต่างที่เหลือในการเติมน้ำมันครั้งถัดไปได้
  • ลูกค้าจะต้องสมัครสมาชิก Susco Smart Member ก่อนใช้ e-voucher เติมน้ำมัน Susco โดยเงื่อนไขของ Susco Smart Member เป็นไปตามที่บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนด
  • E-voucher เติมน้ำมัน Susco มูลค่า 100 บาท ที่ลูกค้าได้รับ มีมูลค่าเทียบเท่าเป็นจำนวนเงิน 100 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี จากยอดเงินฝากออมทรัพย์ 2,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี
  • จำกัดจำนวนสิทธิ์ e-voucher เติมน้ำมัน Susco มูลค่า 100 บาท จำนวน 1,000 สิทธิ์ โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่กดรับสิทธิ์ก่อน
  • จำกัดสิทธิ์ ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น 
  • ผู้แนะนำสามารถกดรับโค้ดผ่านทาง LHB You application (เมนู “สิทธิพิเศษ”) ได้ในวันทำการถัดไป (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หลังจากดำเนินการครบตามเงื่อนไข และโค้ดสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยหากเกินกำหนดจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิพิเศษต่อที่ 1 และสิทธิพิเศษต่อที่ 2 ให้เฉพาะลูกค้าปัจจุบันที่ยังคงมีผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และแนะนำลูกค้าใหม่เปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล บียู เวลท์ สำเร็จเท่านั้น และลูกค้าปัจจุบันต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล บียู เวลท์ สำเร็จภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
 7. ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี
 8. ลูกค้าไม่สามารถใช้โค้ดที่เกิดจากการบันทึกภาพหน้าจอ (Capture) ได้
 9. กรณีลูกค้าใช้สิทธิพิเศษต่อที่ 1 ในการเปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล บียู เวลท์ ในวันสุดท้ายของเดือน ลูกค้าจะต้องฝากเงินครบตามจำนวนที่กำหนดของโครงการส่งเสริมการขายภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567จึงจะได้รับสิทธิพิเศษต่อที่ 2 
  • ตัวอย่าง
  • กรณีที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ลูกค้าเปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล บียู เวลท์ ลูกค้าต้องนำเงินเข้าบัญชีในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ลูกค้าจึงจะได้รับสิทธิ์พิเศษ ต่อที่ 2
  • กรณีที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ลูกค้าเปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล บียู เวลท์ ลูกค้านำเงินเข้าบัญชีในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิ์พิเศษ ต่อที่ 2
 10. ลูกค้าต้องกดรับของรางวัลผ่านทางแอปพลิเคชัน LHB You (เมนู “สิทธิพิเศษ”) เท่านั้น ไม่สามารถใช้ช่องทางอื่นในการรับของรางวัลได้ และโทรศัพท์มือถือของลูกค้าต้องรองรับระบบผ่าน Chrome browser version 113.0 เทียบเท่าหรือมากกว่า และใน browser อื่นที่มี version อ้างอิงจาก Chrome browser เทียบเท่าหรือมากกว่าเช่นกัน หรือเป็นโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ที่มีการเปิดตัวตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นไป
 11. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้าในทุกกรณี
 12. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิก รายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากันได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) www.lhbank.co.th หรือผ่านทาง LHB You แอปพลิเคชัน
 13. อัตราดอกเบี้ย ข้อกำหนด เงื่อนไข และระยะเวลา เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และดุลยพินิจของธนาคาร โดยจะพิจารณาเงื่อนไข ข้อกำหนดเป็นไปอย่างสมเหตุและสมผล โดยถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และการตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 14. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการสำหรับสิทธิพิเศษต่อที่ 2 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าและบริการ กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ SF ผ่านทาง SF Smart Call 1349 สำหรับของสมมนาคุณข้อ 5.1 และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ McDonalds ผ่านทาง Call Center 1711 สำหรับของสมมนาคุณข้อ 5.2 และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Susco ผ่านทาง Call Center 02-428-0029 ต่อ 234, 235 สำหรับของสมมนาคุณข้อ 5.3
 15. ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LH Bank Call center โทร. 1327
ขั้นตอนการกรอกรหัสผู้แนะนำในการเปิดบัญชี
 1. ลูกค้าใหม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LHB You และเลือกเปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล บียู เวลท์ 
 2. ลูกค้าใหม่กรอกข้อมูลในหน้ากรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อลงทะเบียนใช้งานและเปิดบัญชีให้ครบถ้วน   
 3. ในหน้าข้อมูลบัญชี เลือก “มีผู้แนะนำ” และกรอกข้อมูลในช่อง “เบอร์มือถือเพื่อน (ที่ลงทะเบียนกับทางธนาคาร)”
 4. ยืนยันตัวตนตามช่องทางที่ธนาคารกำหนดและดำเนินการเปิดบัญชีให้สำเร็จ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง