ลูกค้าบุคคล > บริการ > บริการเปิดบัญชีเงินฝากด้วยเทคโนโลยีเปรียบเทียบใบหน้า
เปิดบัญชีเงินฝากด้วยเทคโนโลยีเปรียบเทียบใบหน้า
 
บริการเปิดบัญชีเงินฝากด้วยเทคโนโลยีเปรียบเทียบใบหน้า
 

ธนาคารนำเทคโนโลยีเปรียบเทียบใบหน้า (Facial Recognition) มาช่วยในการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าที่สาขา โดยนำร่องใช้สำหรับบริการเปิดบัญชีเงินฝากที่สาขาของธนาคาร เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยและความแม่นยำในการพิสูจน์ตัวตนลูกค้า

  • เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า หรือ Facial Recognition คือ

เทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุและพิสูจน์ตัวตนบุคคล โดยการเปรียบเทียบรูปแบบโครงสร้าง และจุดมิติต่างๆ ของใบหน้าบุคคลกับรูปภาพใบหน้าในฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น รูปภาพในบัตรประชาชน เป็นต้น ซึ่งมีผลความแม่นยำค่อนข้างสูงในการยืนยันตัวตนที่ถูกต้อง

  • ความปลอดภัยของเทคโนโลยีเปรียบเทียบใบหน้าสำหรับการเปิดบัญชี

เพิ่มความปลอดภัยในการยืนยันตัวตนของลูกค้า ลดความเสี่ยงและลดข้อผิดพลาดในการพิสูจน์ตัวตน ช่วยป้องกันมิจฉาชีพสวมรอยเปิดบัญชีหรือทำธุรกรรมการเงิน

  • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ ที่ LH Bank ทุกสาขาทั่วประเทศ

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง