ลูกค้าบุคคล > บริการ > บริการโอนเงิน
บริการโอนเงิน
 
ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กับบริการโอนเงิน
 

       บริการโอนเงินภายในประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เป็นการโอนเงินระหว่างบัญชี หรือโอนเงินให้กับบุคคลอื่นภายในธนาคาร และการโอนเงินต่างธนาคาร ทั้งนี้บริการโอนเงินภายในประเทศดังกล่าวยังรวมถึงบริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ITMX) และบริการโอนเงินเพื่อบุคคลที่สามผ่านระบบ BAHTNET

บริการโอนเงินผ่านระบบ ITMX
 
จุดเด่น
 
บริการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET
 
บริการโอนเงินต่างธนาคาร ORFT
 
ช่องทางการให้บริการ
 

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง