ลูกค้า SME > บัญชีเพื่อธุรกิจ > เงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจคุ้มค่า
เงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจคุ้มค่า
 
Biz-saving-Final-แนวนอน.jpg

เงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจคุ้มค่า (Biz Savings)
 
        เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สำหรับลูกค้านิติบุคคล คำนวณดอกเบี้ยรายวัน กำหนดจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนทุกวันที่ 1 เหมาะสำหรับใช้เป็นบัญชีประกอบธุรกิจ ควบคู่กับบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร
 
ลักษณะผลิตภัณฑ์
 
  • กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 1 ล้านบาทขึ้นไป
  • จ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือน โดยสามารถเบิกถอนดอกเบี้ยได้ ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • ไม่กำหนดยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำในบัญชี ณ สิ้นวันทำการ และไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเบิกถอน

     **เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย**


download.pngสามารถใช้ร่วมกับบริการ

 

 
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง