ลูกค้า SME > บัญชีเพื่อธุรกิจ > เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากกระแสรายวัน
 
เงินฝากกระแสรายวัน-(1).jpg
เงินฝากกระแสรายวัน
 
เงินฝากกระแสรายวันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
  • ประเภทมีดอกเบี้ย
  • ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี
    เพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจ รับดอกเบี้ยเพิ่มพูนทุกวัน และสะดวกกับการเบิก-ถอน ไม่ว่าจะเป็นจ่ายผ่านเช็ค หรือถอนผ่านบัตรเอทีเอ็ม/เดบิต 
ลักษณะเด่นผลิตภัณฑ์ 
 
  • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท 
  • สะดวกสบายและปลอดภัยกับการใช้เช็คเบิก-ถอน เงินสด โดยไม่ต้องพกพาเงินสดติดตัวเป็นจำนวนมาก
  • เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารเงินในบัญชีกระแสรายวันและได้รับดอกเบี้ย
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจการค้า
  • สร้างเครดิตและความน่าเชื่อถือของลูกค้าหรือผู้ที่ลูกค้าร่วมธุรกิจ

**เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย**

สามารถใช้ร่วมกับบริการ
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา โทร. 1327
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง