ลูกค้าบุคคล > บริการ > บริการ LH Bank PromptPay
บริการ LH Bank PromptPay
 
LH Bank พร้อมเพย์
 
บริการรับ-โอนเงินรูปแบบใหม่โดยการผูกบัญชีเงินฝากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ กับ หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถผูกบัญชีได้ดังนี้

LH Bank พร้อมเพย์
LH Bank พร้อมเพย์
เอกสารสำหรับลงทะเบียน
 
ช่องทางการลงทะเบียน
 
ค่าธรรมเนียมการโอน
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง