LH Bank ประกันภัยไซเบอร์
 
ทำไมต้องซื้อประกันภัยไซเบอร์
 
revised-new-LH03-cyber-(1).jpg
footer-tip.png 20210823112356_LH05-condo-(5).jpg

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
โทร. 1327
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 

คู่มือประกันภัยไซเบอร์

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564

คำถามที่พบบ่อย
 
Q : ซื้อของ Online ผ่าน Facebook หรือ IG สามารถเคลมได้หรือไม่ หรือต้องซื้อกับ website ที่จดทะเบียนร้านค้า ?
A : ลูกค้าสามารถซื้อผ่าน Facebook หรือ IG ได้ เพราะเวลาเคลมจะขอดูบทสนทนาการซื้อขายบน Online

Q : ในหมวดความคุ้มครองซื้อของไม่ได้ของ หรือได้ของผิดประเภท ถ้าสั่งซื้อเสื้อสีเขียว แต่ได้เสื้อสีแดง เคลมได้หรือไม่ ?
A : ลูกค้าไม่สามารถเคลมได้ เพราะถือว่าสั่งเสื้อก็ได้เสื้อ (แม้จะผิดสี) แต่หากกรณีสั่งเสื้อ แล้วได้รับกางเกง สามารถเคลมได้ เพราะถือว่าได้ของผิดประเภท
 
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง