ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > อัตราดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยสูง
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
 
ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก % 
ออมทรัพย์ 0.25
ประจำ 3 เดือน 1.40
ประจำ 6 เดือน 1.50
ประจำ 12 เดือน 1.75
ประจำ 24 เดือน 1.85
กระแสรายวัน 0.25
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากปัจจุบัน

วันที่มีผล : 01/04/2567 , วันที่ประกาศ : 29/03/2567
วันที่มีผล : 01/04/2567
วันที่ประกาศ : 29/03/2567

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากย้อนหลัง


อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝาก

อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝากปัจจุบัน

วันที่มีผล : 01/03/2567 , วันที่ประกาศ : 21/02/2567
วันที่มีผล : 01/03/2567
วันที่ประกาศ : 21/02/2567

อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝากย้อนหลัง


อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศปัจจุบัน

วันที่มีผล : 20/03/2567 , วันที่ประกาศ : 19/03/2567
วันที่มีผล : 20/03/2567
วันที่ประกาศ : 19/03/2567

อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศย้อนหลัง


อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศปัจจุบัน

วันที่มีผล : 25/09/2563 , วันที่ประกาศ : 25/09/2563
วันที่มีผล : 25/09/2563
วันที่ประกาศ : 25/09/2563

อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศย้อนหลัง


เงื่่อนไขและค่าธรรมเนียมการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศปัจจุบัน

วันที่มีผล : 25/09/2563 , วันที่ประกาศ : 25/09/2563
วันที่มีผล : 25/09/2563
วันที่ประกาศ : 25/09/2563

เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศย้อนหลัง


อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อปัจจุบัน

วันที่มีผล : 11/10/2566 , วันที่ประกาศ : 06/10/2566

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อย้อนหลัง


อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อ

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อปัจจุบัน

วันที่มีผล : 04/08/2566 , วันที่ประกาศ : 03/08/2566

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อย้อนหลัง


อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อส่วนบุคคลปัจจุบัน

วันที่มีผล : 28/08/2566 , วันที่ประกาศ : 29/08/2566

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อส่วนบุคคลย้อนหลัง


อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน

อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินปัจจุบัน

วันที่มีผล : 27/03/2563 , วันที่ประกาศ : 26/03/2563

อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินย้อนหลัง