ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์
 
เงินฝากออมทรัพย์
 

        เงินฝากออมทรัพย์ที่เพิ่มค่าด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูง สามารถฝาก ถอน ออมเงิน หมุนเวียนบัญชีเมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการ ทำให้มีความคล่องตัวและดอกเบี้ยในบัญชีเพิ่มขึ้นทุกวัน

 

ลักษณะเด่นผลิตภัณฑ์

  • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
  • สะดวกสบาย คล่องตัว ประหยัดเวลา ฝาก-ถอนได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน
  • จ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีทุกสิ้นงวดบัญชี (เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม)
  • ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกัน
  • ใช้เป็นหลักฐานในการขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน
**เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย**
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง