ลูกค้าบุคคล > ดิจิทัลแบงก์กิ้ง > วิธีการใช้งาน > Item Card > การดูข้อมูลพอร์ต-ภาพรวมและรายละเอียดพอร์ต
วิธีการใช้งาน
 
ดาวน์โหลด
สามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android

(Android 5.0 ขึ้นไป)

(iOS 10.0 ขึ้นไป)