ทำไมต้องซื้อประกันภัยสัตว์เลี้ยง
 
1-1.png
1-2.png
footer-tip.png
4-(2).jpg


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา 

โทร. 1327

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 

คู่มือประกันภัยสัตว์เลี้ยง

ประกาศ ณ วันที่ 03 มีนาคม 2566

คำถามที่พบบ่อย
 
Q : สัตว์เลี้ยงประเภทอื่น นอกจากสุนัข และแมว รับประกันภัยหรือไม่ ?
A : TIP Pet lover รับเฉพาะสัตว์เลี้ยง ประเภทสุนัข และแมว เท่านั้น

Q : ถ้าสัตว์เลี้ยง ไม่มีเอกสารประวัติการฉีดวัคซีน ?
A : สัตว์เลี้ยงต้องได้รับการตรวจร่างกายจากสัตวแพทย์ พร้อมใบรับรองแพทย์

Q : สัตว์เลี้ยงจำเป็นต้องฝังไมโครชิพหรือไม่ ?
A : ไม่ต้อง

Q : สุนัขข้างบ้าน หลุดเข้ามากัดแมวที่เลี้ยงบาดเจ็บ สามารถเคลมได้หรือไม่ ?
A :  ได้ เพราะถือเป็นอุบัติเหตุ

Q : สามารถรักษาได้ที่ไหนบ้าง ?
A : ลูกค้าสามารถพาสัตว์เลี้ยงไปรักษาที่คลินิก หรือโรงพยาบาลสัตว์ที่ใดก็ได้ โดยการสำรองจ่าย และให้สัตวแพทย์ผู้รักษาเซ็นเอกสารยืนยันการรักษาที่ได้พร้อมกรมธรรม์ และเก็บหลักฐานใบเสร็จตัวจริงเพื่อเบิกเคลมสินไหมกับทางบริษัทภายหลัง

Q : สุนัขเป็นโรคเรื้อน สัตวแพทย์สั่งจ่ายแชมพูอาบน้ำมาให้ด้วย สามารถเคลมได้หรือไม่ ?
A : ไม่ได้ ประกัน TIP Pet lover ไม่คุ้มครองการรักษาหรือเสียชีวิตเนื่องจาก พยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคระบาด โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด

Q : ลูกโดนสุนัขที่เลี้ยงไว้กัด สามารถเคลมได้หรือไม่ ?
A : ไม่ได้ เพราะลูกเป็นบุคคลในครอบครัว ไม่ใช่บุคคลภายนอก

Q : สุนัขกัดเบาะโซฟาที่บ้านเจ้าของขาด สามารถเคลมได้หรือไม่ ?
A :  ไม่ได้ เพราะต้องเป็นการทำความเสียหายแก่ทรัพย์สิน หรือร่างกายของบุคคลอื่นเท่านั้น

Q : สัตว์เลี้ยงเสียชีวิต ต้องทำอย่างไร ?
A : 1. แจ้งบริษัทฯ ภายใน 24 ชั่วโมง
2. ส่งเอกสารตัวจริงและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใน 7 วัน
 
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง