ลูกค้าบุคคล > สินเชื่อ > สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash
สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash
 
สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash
 
ชีวิตไปต่อได้ไม่สะดุด...ด้วยอิสระที่เหนือกว่า เป็นไปได้ทุกการใช้ชีวิตตามความต้องการที่หลากหลาย เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ท่องเที่ยว, ซ่อมแซมรถยนต์, ซ่อมแซมบ้าน ฯลฯ ให้ชำระคืนเงินกู้เป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
regiter.png
ลักษณะบริการและจุดเด่น
 
 • วงเงินกู้ 5 เท่า สูงสุด 1.5 ล้านบาท*

 • ดอกเบี้ยถูกใจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่มีให้เลือกหลากหลาย

 • อนุมัติง่าย รับเงินไว 

 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

 • ไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน

 
ระยะเวลาผ่อนชำระ
 
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 60 เดือน 

 
ช่องทางการชำระเงิน
 
 • ชำระค่างวดโดยตรงได้ที่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา

 • ชำระค่างวดผ่าน Counter Payment ของธนาคารอื่นๆ ได้แก่ ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงไทย และ ธ.กสิกรไทย ทุกสาขา

 • ชำระค่างวดโดยการตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคาร

 • ชำระค่างวดผ่านบริการ Mobile Banking Application “LH Bank M Choice” ของธนาคาร

 • ชำระค่างวดผ่าน Counter Service ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขา
 
ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ
 
ประเภทค่าธรรมเนียม จำนวนเงินที่เรียกเก็บ
 ค่าอากรแสตมป์  คิด 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ
 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
 • กรณีมีหนี้ค้างชำระ 1 งวด 50 บาทต่อรอบบัญชี

 • กรณีมีหนี้ค้างชำระมากกว่า 1 งวด 100 บาทต่อรอบบัญชี

 • กรณีมีหนี้ค้างชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมที่ไม่เกิน 1,000 บาท ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
 ค่าธรรมเนียม กรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด 1 ปี  อัตราร้อยละ 2 จากยอดหนี้คงค้าง
 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567

สินเชื่อบุคคล-Happy-Cash2.jpg

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด

 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 

Sales Sheet สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash

ประกาศ ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2564

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
 

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน
 • ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้ (สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ)

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (กรณีมีรายได้จากค่าคอมมิชชั่นใช้เอกสารย้อนหลัง 6 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
 • หลักฐานแสดงรายได้พิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 • บุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
 • อายุ 21 – 59 ปี (อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี)
 • รายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาทขึ้นไป
 • พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • อายุงาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไปและต้องผ่านช่วงทดลองงาน
 
คำถามที่พบบ่อย
 

Q : สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร ?
A : เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วมีการโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้า
เพื่อไว้ใช้จ่ายตามความต้องการ ลูกค้าชำระคืนเงินกู้เป็นรายเดือน


Q : ทราบผลการพิจารณาสินเชื่อกี่วัน ?
A : ภายใน 3 วันทำการ นับจากเอกสารครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

Q : วงเงินอนุมัติสินเชื่อเป็นเท่าใด ?
A : วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยวงเงินอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร

Q : สอบถามผลการสมัครได้จากที่ใด ?
A : ติดต่อ LH Bank Call Center 1327

 
บาท
บาท
ระยะเวลาการผ่อนชำระ
ผลการคำนวณ
วงเงินที่ต้องการ
บาท
ค่างวดสำหรับอัตราดอกเบี้ยปกติ : เดือน
บาท
ระยะเวลาการผ่อนชำระ
เดือน
อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี
ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง