ลูกค้าบุคคล > สินเชื่อ > สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash
สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash
 
สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash
 

สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน สำหรับผู้ที่ต้องการเงินก้อนฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ซ่อมแซมรถยนต์ ซ่อมแซมบ้าน ค่าเทอมบุตร ค่ารักษาพยาบาล หรือมองหาเงินทุนทำธุรกิจหรือขยายธุรกิจ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

ระยะเวลาผ่อนชำระ
 
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 60 เดือน 

 
ช่องทางการชำระเงิน
 
 • ชำระค่างวดโดยตรงได้ที่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา

 • ชำระค่างวดผ่าน Counter Payment ของธนาคารอื่นๆ ได้แก่ ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงไทย และ ธ.กสิกรไทย ทุกสาขา

 • ชำระค่างวดโดยการตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคาร

 • ชำระค่างวดผ่านบริการ LHB You Mobile Banking Application ของธนาคาร

 • ชำระค่างวดผ่าน Counter Service ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขา
 
ลักษณะบริการและจุดเด่น
 
 • วงเงินกู้ 5 เท่า สูงสุด 1.5 ล้านบาท*
 • เลือกผ่อนได้นานสูงสุด 60 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษที่มีให้เลือกหลากหลาย แบบลดต้นลดดอก 
 • ไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน 

สินเชื่อบุคคล-Happy-Cash2.jpg

 
ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ
 

อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียม

 • ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของทางราชการที่กำหนด
 • ค่าคู่ฉบับสัญญา 5 บาท

อัตราค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน

 • ไม่คิดค่าบริการ กรณีชำระโดยหักบัญชี, LHB You Mobile Banking Application หรือสาขาของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 • ชำระผ่านธนาคารผู้ให้บริการอื่น ที่ให้บริการรับชำระบิลข้ามธนาคาร
 • ชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เกิน 10 บาท/ครั้ง
 • ชำระผ่านช่องทางสาขาธนาคารผู้ให้บริการรับชำระเงิน ไม่เกิน 15 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ: รายชื่อธนาคารและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละธนาคารผู้ให้บริการ

ชำระที่จุดบริการรับชำระเงิน

 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส / 7-Eleven ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง ค่าบริการ 15 บาท/ครั้ง สำหรับเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ 20 บาท/ครั้ง สำหรับเขตภูมิภาค (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง ณ จุดบริการ)

อัตราค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้

 • ไม่มีเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้

หมายเหตุ:

อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศดอกเบี้ยค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงิน อาจเรียกเก็บได้ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ (สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash) ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ถ้ามี)

สินเชื่อบุคคล-Happy-Cash2.jpg
regiter.png
 

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด

 • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว 
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) 9.99% - 25.00% ต่อปี
 • เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร  
 • สามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบันได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร www.lhbank.co.th หรือ QR CODE
 • โปรโมชันตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 67

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LH Bank ทุกสาขา หรือโทร. 1327

 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 

Sales Sheet สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash

ประกาศ ณ วันที่ 04 เมษายน 2567

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
 
  ประเภทลูกค้า
พนักงานประจำ ธุรกิจส่วนตัว
เอกสารประกอบการสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากนายจ้าง เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หจก.ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนารายการเดินบัญชีธนาคาร (บัญชีหลัก) / แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือน
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
คุณสมบัติ ประเภทลูกค้า
พนักงานประจำ ธุรกิจส่วนตัว
อายุ* 20-60 ปี (รวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี)
อายุการทำงาน / อายุกิจการ 6 เดือนขึ้นไป 3 ปีขึ้นไป
รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป 50,000 บาทขึ้นไป
 
คำถามที่พบบ่อย
 

Q : สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร ?
A : เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วมีการโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้า เพื่อไว้ใช้จ่ายตามความต้องการ ลูกค้าชำระคืนเงินกู้เป็นรายเดือน

Q : สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ผ่านช่องทางใดได้บ้าง
A : สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

 1. แอปพลิเคชัน LHB You ยืมง่ายผ่านแอป คลิก
 2. ผ่านทางเว็บไซต์ธนาคาร คลิก
 3. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ทุกสาขา ทั่วประเทศ


Q : ทราบผลการพิจารณาสินเชื่อกี่วัน ?
A : ภายใน 2 วันทำการ นับจากเอกสารครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

Q : วงเงินอนุมัติสินเชื่อเป็นเท่าใด ?
A : o กรณีผู้กู้รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับหรือมากกว่า 30,000 บาท วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
     o กรณีผู้กู้รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้

ทั้งนี้วงเงินกู้สูงสุด 1,500,0000 บาท โดยวงเงินอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร

Q : สอบถามผลการสมัครได้จากที่ใด ?
A : ติดต่อ LH Bank Call Center 1327

      หรือ กรณีสมัครผ่านแอปพลิเคชัน LHB You สามารถตรวจสอบสถานะการขอสินเชื่อได้ทางแอปฯ ภายใน 1 วันทำการ*

 
*อาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว กำหนดรายได้ 50,000 บาท ขึ้นไป
บาท
บาท
ระยะเวลาการผ่อนชำระ
ผลการคำนวณ
วงเงินที่ต้องการ
บาท
ค่างวดสำหรับอัตราดอกเบี้ยปกติ : เดือน
บาท
ระยะเวลาการผ่อนชำระ
เดือน
อัตราดอกเบี้ย
% ต่อปี
ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง