ลูกค้าบุคคล > บริการ > บริการฝาก ถอน จ่ายชำระค่าสินเชื่อผ่านตัวแทนธนาคาร
บริการฝาก ถอน จ่ายชำระค่าสินเชื่อผ่านตัวแทนธนาคาร
 
ประเภทบัญชีที่ให้บริการ
 
ฝากเงินสด ถอนเงินสด จ่ายบิล
 1. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่ประจำ
 4. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1
 5. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 2
 6. บัญชีเงินฝากปลอดภาษี
 7. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต
 1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่ประจำ
 3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1
 4. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 2
 5. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต
ชำระสินเชื่อ
จุดให้บริการ
 
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขากว่า 11,000 แห่งทั่วประเทศ
ค่าธรรมเนียม
 
รายการ วงเงินในการทำรายการ ค่าธรรมเนียม
ฝากเงินสด
 • บัญชีออมทรัพย์
 • บัญชีกระแสรายวัน
 • บัญชีเงินฝากปลอดภาษี*

วงเงิน 1-30,000 บาท/รายการ

สูงสุด 100,000 บาท/วัน/บัญชี

*เฉพาะบัญชีเงินฝากปลอดภาษี วงเงินในการทำรายการตามจำนวนเงินฝากครั้งแรกที่เปิดบัญชี

เขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

15 บาท/รายการ

ถอนเงินสด
 • บัญชีออมทรัพย์เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ชื่อเจ้าของบัญชีคนเดียว

วงเงิน 50-5,000 บาท/รายการ

สูงสุด 20,000 บาท/วัน/ราย

เขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

15 บาท/รายการ

รับชำระ Bill Payment

 • รับชำระค่าสินเชื่อ

วงเงิน 1-49,000 บาท

 • กรุงเทพฯ ปริมณฑล 15 บาท/รายการ
 • ต่างจังหวัด 20 บาท/รายการ
สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนใช้บริการผ่านตัวแทนธนาคาร
 

บริการฝากเงินสด

 • บัตรประชาชนที่มี Chip card ของผู้ทำรายการฝากเงิน

 • เลขที่บัญชีเงินฝาก

 • เงินสด

บริการถอนเงินสด

 • ให้บริการเฉพาะเจ้าของบัญชี และต้องใช้บริการถอนด้วยตนเอง

 • บัตรประชาชนที่มี Chip card ของเจ้าของบัญชี

 • หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้กับธนาคาร

 • เงินสด

บริการรับชำระ Bill Payment

 • ใบแจ้งหนี้ที่มีบาร์โค้ท หรือ บัตรชำระสินเชื่อ

 • เงินสด

ขั้นตอนการทำรายการ
 

ขั้นตอนการรับฝากเงิน

สำหรับลูกค้าที่ทำรายการด้วยแอปพลิเคชัน LH Bank M Choice

สำหรับลูกค้าที่ทำรายการด้วยบัตรประชาชน

 • ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ใช้บริการเสียบบัตรประชาชนและกรอกข้อมูล เลขที่บัญชี เบอร์โทรศัพท์ และจำนวนเงิน
 • ผู้ใช้บริการตรวจสอบข้อมูลที่เครื่อง EDC และกดยืนยัน
 • ผู้ใช้บริการได้รับเอกสารใบรับฝากชำระและมียอดฝากเงินเข้าบัญชี

ขั้นตอนการรับถอนเงิน

สำหรับลูกค้าที่ทำรายการด้วยแอปพลิเคชัน LH Bank M Choice

สำหรับลูกค้าที่ทำรายการด้วยบัตรประชาชน

 • ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ถอนเงินจากบัญชีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ใช้บริการเสียบบัตรประชาชนและกรอกข้อมูล เลขที่บัญชี เบอร์โทรศัพท์ จำนวนเงิน และ OTP
 • ผู้ใช้บริการตรวจสอบข้อมูลที่เครื่อง EDC และกดยืนยัน
 • ผู้ใช้บริการได้รับเงินและเอกสารการรับเงิน

ขั้นตอนการรับชำระค่าสินเชื่อและ/หรือค่าบริการต่างๆ

 • ลูกค้านำใบแจ้งหนี้มา
 • พนักงานสแกน Barcode จากใบแจ้งหนี้ 
 • พนักงานคีย์จำนวนเงิน ตามลูกค่าแจ้งยอดที่ต้องการชำระ
 • ลูกค้าจ่ายเงินและรับสลิป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
โทร. 1327 

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง