เครื่องมือคำนวณ
 

บาท
ปี
%
บาท
ค่างวดสำหรับอัตราดอกเบี้ยปกติ : เดือน
5,000,000
บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ
60
เดือน
อัตราดอกเบี้ย
25.50 %
ต่อปี
ผลการคำนวณเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ค่างวดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามยอดชำระ และระยะเวลาการผ่อนชำระ
หมายเหตุ :
  • ผลลัพธ์จากการคำนวณสินเชื่อ เป็นเพียงผลการคำนวณค่าประมาณเบื้องต้นเท่านั้น และในการคำนวณ ยังไม่ได้มีการบวกเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเผื่อจากอัตราดอกปกติเพื่อให้ลูกค้าสามารถปิดบัญชีได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
  • ผลการประเมินจากเครื่องคำนวณสินเชื่อเป็นเพียงการประเมินวงเงินกู้ในเบื้องต้น และวิเคราะห์เบื้องต้นจากข้อมูลที่ได้มาเท่านั้น เนื่องจากในทางปฏิบัติ ธนาคารจะพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุผู้กู้ รายได้ผู้กู้ อายุงาน ภาระหนี้อื่นๆ ประวัติทางการเงิน และสภาพหลักประกัน เป็นต้น
  • เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด