นักลงทุนสัมพันธ์ > อันดับเครดิตองค์กร
อันดับเครดิตองค์กร
 

15 มีนาคม 2565 / อันดับเครดิตองค์กร: A- / แนวโน้มอันดับเครดิต: Negative


4 มีนาคม 2564 / อันดับเครดิตองค์กร: A- / แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable


23 เมษายน 2563 / อันดับเครดิตองค์กร: A- / แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable


26 เมษายน 2562 / อันดับเครดิตองค์กร: A- / แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable


26 เมษายน 2561 / อันดับเครดิตองค์กร: A- / แนวโน้มอันดับเครดิต: Positive


4 ตุลาคม 2560 / อันดับเครดิตองค์กร: A- / แนวโน้มอันดับเครดิต: Positive


1 เมษายน 2559 / อันดับเครดิตองค์กร: A- / แนวโน้มอันดับเครดิต: Positive


28 สิงหาคม 2558 / อันดับเครดิตองค์กร: A- / แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable


4 กันยายน 2557 / อันดับเครดิตองค์กร: A- / แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable


21 สิงหาคม 2556 / อันดับเครดิตองค์กร: A- / แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable