นักลงทุนสัมพันธ์ > อันดับเครดิตองค์กร
อันดับเครดิตองค์กร
 

Fitch Ratings : 28 มีนาคม 2567 / อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว: AA+(tha) / แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable / อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น: F1+(tha)


21 มีนาคม 2567 / อันดับเครดิตองค์กร: AAA / แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable


Fitch Ratings : 4 เมษายน 2566 / อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว: AA+(tha) / แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable / อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น: F1+(tha)


21 มีนาคม 2566 / อันดับเครดิตองค์กร: A / แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable


15 มีนาคม 2565 / อันดับเครดิตองค์กร: A- / แนวโน้มอันดับเครดิต: Negative


4 มีนาคม 2564 / อันดับเครดิตองค์กร: A- / แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable


23 เมษายน 2563 / อันดับเครดิตองค์กร: A- / แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable


26 เมษายน 2562 / อันดับเครดิตองค์กร: A- / แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable


26 เมษายน 2561 / อันดับเครดิตองค์กร: A- / แนวโน้มอันดับเครดิต: Positive


4 ตุลาคม 2560 / อันดับเครดิตองค์กร: A- / แนวโน้มอันดับเครดิต: Positive


1 เมษายน 2559 / อันดับเครดิตองค์กร: A- / แนวโน้มอันดับเครดิต: Positive


28 สิงหาคม 2558 / อันดับเครดิตองค์กร: A- / แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable


4 กันยายน 2557 / อันดับเครดิตองค์กร: A- / แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable


21 สิงหาคม 2556 / อันดับเครดิตองค์กร: A- / แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable