ลูกค้าบุคคล > ผลิตภัณฑ์แนะนำ/โปรโมชันทั้งหมด > เงินฝาก > โปรโมชันพิเศษ ออมทรัพย์ดิจิทัล Pro-Fit
โปรโมชันตั้งแต่วันนี้ - 19 กรกฎาคม 2567

มีนา หรือจะสู้ มีเงิน...เปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต รับสิทธิประโยชน์ 2 ต่อ!

บัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต (Pro-Fit Digital Saving) จาก LH Bank

 

เปิดประสบการณ์การออมเงินของคุณให้สมาร์ทยิ่งกว่า พร้อมตอบโจทย์การใช้ชีวิต ทุกไลฟ์สไตล์ให้ดียิ่งขึ้น ด้วยอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี ตั้งแต่บาทแรก ถึง 3 ล้านบาท และรับดอกเบี้ยสูงขึ้นอีก 1.75% ต่อปี สำหรับเงินฝากส่วนที่เกิน 3 ล้านบาท สูงสุดถึง 50 ล้านบาท (เมื่อเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร LHB You และยืนยันตัวตนได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ณ ร้าน 7-Eleven, ยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID พร้อมฝากเงินขั้นต่ำจำนวน 2,000 บาท) สะดวกสุดๆ ไม่ต้องไปสาขา

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
 
 • รับดอกเบี้ยสูง 1.50% ต่อปี ตั้งแต่บาทแรก ถึง 3 ล้านบาท
 • รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.75% ต่อปี สำหรับเงินฝากส่วนที่เกิน 3 ล้านบาท สูงสุดถึง 50 ล้านบาท
 • เงื่อนไขน้อย คล่องตัวสูง
 • เปิดบัญชีที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้
 • ไม่ต้องพกสมุดบัญชีคู่ฝาก
 • สามารถเรียกดู Statement ผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking Application (LHB You)


ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
คลิก บัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต

เงื่อนไขการส่งเสริมการตลาด โครงการบัญชีออมทรัพย์ ดิจิทัล โปร-ฟิต (Pro-fit QCIF Campaign)
รอบระยะเวลาฝากตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2567

 1. สิทธิประโยชน์ สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร (ประเภทบุคคลธรรมดา) โดยมีเงื่อนดังนี้ 
  • สำหรับลูกค้าใหม่ของธนาคาร - เปิดบัญชีออมทรัพย์ ดิจิทัล โปร-ฟิต ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2567 และมียอดเงินฝากสะสม ตั้งแต่จำนวน 2,000,000 บาทขึ้นไป โดยคำนวณจากวันแรกที่เปิดบัญชีจนถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 
  • สำหรับลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร (ลูกค้าที่มีบัญชีออมทรัพย์ ดิจิทัล โปร-ฟิต หรือลูกค้าที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ ดิจิทัล โปร-ฟิต ใหม่) – โดยมีระยะเวลาการฝากเงินใหม่สะสมส่วนเพิ่ม ตั้งแต่จำนวน 2,000,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2567 
  • สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีออมทรัพย์ ดิจิทัล โปร-ฟิต คงยอดเงินฝาก ตั้งแต่จำนวน 2,000,000 บาทขึ้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ลูกค้าจะได้รับ Central e-Voucher มูลค่า 3,800 บาท 
 2. ลูกค้าต้องคงยอดเงินฝากที่สะสมไว้ในเดือนที่เปิดบัญชี ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป เมื่อลูกค้าคงเงินไว้ตลอดระยะเวลาโครงการตามที่ทางธนาคารฯ กำหนด ลูกค้าจะได้รับ Central e-voucher มูลค่า 3,800 บาท ผ่านทาง LHB You application โดยทางธนาคารฯ จะทำการแจ้งเตือนลูกค้าภายใน 14 วันทำการหลังจากครบกำหนดระยะเวลาการคงเงิน ผ่านทาง SMS และ LHB You application โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง
  • วันที่เปิดบัญชี หรือฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ดิจิทัล โปร-ฟิต
   (ยอดเงินฝากสะสม)
   ระยะเวลาคงเงิน ระยะเวลาที่จะได้รับ
   e-voucher
   1-31 มีนาคม 2567 จนถึง 30 มิถุนายน 2567 19 กรกฎาคม 2567
 3. ระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด วันที่เปิดบัญชีหรือฝากเงินใหม่เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดิจิทัล โปร-ฟิต ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2567 และต้องคงยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตั้งแต่จำนวน 2,000,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  – 30 มิถุนายน 2567
 4. ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์ ดิจิทัล โปร-ฟิต ได้สูงสุดคนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 5. สิทธิประโยชน์จำกัดลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ที่มีสถานะบัญชีเป็นปกติ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด และคงเงินครบตามระยเวลาที่กำหนด สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนด 
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิสำหรับโครงการส่งเสริมการตลาดลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร ในกรณีลูกค้าโอนเงินจากบัญชีภายในธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อฝากเงินเพิ่มเข้าบัญชีออมทรัพย์ ดิจิทัล โปร-ฟิต จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ โดยตรวจสอบจากมูลค่าสินทรัพย์รวมของลูกค้า (Total AUM) ต้องมีการฝากเงินใหม่ส่วนเพิ่ม ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด
 7. อัตราผลตอบแทน (APR) สำหรับลูกค้าของธนาคาร
  • ของสมนาคุณ มูลค่า 3,800 บาทที่ลูกค้าได้รับ คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ย 0.19% ต่อปี จากยอดเงินฝาก 2,000,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี
 8. ลูกค้าจะได้รับของสมนาคุณ เป็น e-Voucher Central ผ่านทาง LHB You application โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลด LHB You application และกดรับของสมนาคุณได้ที่ LHB You application (เมนู “สิทธิพิเศษ”) ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2567 เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ
 9. สิทธิประโยชน์ สำหรับลูกค้าของธนาคาร e-Voucher Central มูลค่า 3,800 บาท จำกัดจำนวนของสมนาคุณเพียง 1,000 สิทธิ์ (ท่านแรก) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด
 10. สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์ทุกกรณี
 11. ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี 
 12. ลูกค้าต้องกดรับของรางวัลผ่านทาง LHB You application (เมนู “สิทธิพิเศษ”) เท่านั้น ไม่สามารถใช้ช่องทางอื่นในการรับของรางวัลได้ และโทรศัพท์มือถือของลูกค้าต้องรองรับระบบผ่าน Chrome browser version 113.0 เทียบเท่าหรือมากกว่า และใน browser อื่นที่มี version อ้างอิงจาก Chrome browser เทียบเท่าหรือมากกว่าเช่นกัน หรือเป็นโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ที่มีการเปิดตัวตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นไป
 13. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) www.lhbank.co.th
 14. อัตราดอกเบี้ย ข้อกำหนด เงื่อนไข และระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะพิจารณาเงื่อนไข ข้อกำหนดเป็นไปอย่างสมเหตุและสมผล โดยถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และการตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 15. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ซึ่งได้แก่ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวซอรี่ จำกัด ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
 16. ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call center โทร. 1327

 

เงื่อนไขการส่งเสริมการตลาด โครงการบัญชีออมทรัพย์ ดิจิทัล โปร-ฟิต (Pro-fit QCIF Campaign)
รอบระยะเวลาฝากตั้งแต่วันที่ 9-29 กุมภาพันธ์ 2567

 1. สิทธิประโยชน์ สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร (ประเภทบุคคลธรรมดา) โดยมีเงื่อนดังนี้ 
  • สำหรับลูกค้าใหม่ของธนาคาร - เปิดบัญชีออมทรัพย์ ดิจิทัล โปร-ฟิต ตั้งแต่วันที่ 9 -29 กุมภาพันธ์ 2567 และมียอดเงินฝากสะสม ตั้งแต่จำนวน 2,000,000 บาทขึ้นไป โดยคำนวณจากวันแรกที่เปิดบัญชีจนถึง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 
  • สำหรับลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร (ลูกค้าที่มีบัญชีออมทรัพย์ ดิจิทัล โปร-ฟิต หรือลูกค้าที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ ดิจิทัล โปร-ฟิต ใหม่) – โดยมีระยะเวลาการฝากเงินใหม่สะสมส่วนเพิ่ม ตั้งแต่จำนวน 2,000,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 9 -29 กุมภาพันธ์ 2567 
  • สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีออมทรัพย์ ดิจิทัล โปร-ฟิต คงยอดเงินฝาก ตั้งแต่จำนวน 2,000,000 บาทขึ้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ลูกค้าจะได้รับ Central e-Voucher มูลค่า 3,800 บาท 
 2. ลูกค้าต้องคงยอดเงินฝากที่สะสมไว้ในเดือนที่เปิดบัญชี ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป เมื่อลูกค้าคงเงินไว้ตลอดระยะเวลาโครงการตามที่ทางธนาคารฯ กำหนด ลูกค้าจะได้รับ Central e-voucher มูลค่า 3,800 บาท ผ่านทาง LHB You application โดยทางธนาคารฯ จะทำการแจ้งเตือนลูกค้าภายใน 14 วันทำการหลังจากครบกำหนดระยะเวลาการคงเงิน ผ่านทาง SMS และ LHB You application โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง
  • วันที่เปิดบัญชี หรือฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ดิจิทัล โปร-ฟิต
   (ยอดเงินฝากสะสม)
   ระยะเวลาคงเงิน ระยะเวลาที่จะได้รับ
   e-voucher
   9-29 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึง 31 พฤษภาคม 2567 24 มิถุนายน 2567
 3. ระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด วันที่เปิดบัญชีหรือฝากเงินใหม่เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดิจิทัล โปร-ฟิต ตั้งแต่วันที่ 9 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 และต้องคงยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตั้งแต่จำนวน 2,000,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1  มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2567
 4. ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์ ดิจิทัล โปร-ฟิต ได้สูงสุดคนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 5. สิทธิประโยชน์จำกัดลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ที่มีสถานะบัญชีเป็นปกติ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด และคงเงินครบตามระยเวลาที่กำหนด สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนด 
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิสำหรับโครงการส่งเสริมการตลาดลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร ในกรณีลูกค้าโอนเงินจากบัญชีภายในธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อฝากเงินเพิ่มเข้าบัญชีออมทรัพย์ ดิจิทัล โปร-ฟิต จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ โดยตรวจสอบจากมูลค่าสินทรัพย์รวมของลูกค้า (Total AUM) ต้องมีการฝากเงินใหม่ส่วนเพิ่ม ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด
 7. อัตราผลตอบแทน (APR) สำหรับลูกค้าของธนาคาร
  • ของสมนาคุณ มูลค่า 3,800 บาทที่ลูกค้าได้รับ คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ย 0.19% ต่อปี จากยอดเงินฝาก 2,000,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี
 8. ลูกค้าจะได้รับของสมนาคุณ เป็น e-Voucher Central ผ่านทาง LHB You application โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลด LHB You application และกดรับของสมนาคุณได้ที่ LHB You application (เมนู “สิทธิพิเศษ”) เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ
 9. สิทธิประโยชน์ สำหรับลูกค้าของธนาคาร e-Voucher Central มูลค่า 3,800 บาท จำกัดจำนวนของสมนาคุณเพียง 1,000 สิทธิ์ (ท่านแรก) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด
 10. สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์ทุกกรณี
 11. ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี 
 12. ลูกค้าต้องกดรับของรางวัลผ่านทาง LHB You application (เมนู “สิทธิพิเศษ”) เท่านั้น ไม่สามารถใช้ช่องทางอื่นในการรับของรางวัลได้ และโทรศัพท์มือถือของลูกค้าต้องรองรับระบบผ่าน Chrome browser version 113.0 เทียบเท่าหรือมากกว่า และใน browser อื่นที่มี version อ้างอิงจาก Chrome browser เทียบเท่าหรือมากกว่าเช่นกัน หรือเป็นโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ที่มีการเปิดตัวตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นไป
 13. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) www.lhbank.co.th
 14. อัตราดอกเบี้ย ข้อกำหนด เงื่อนไข และระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะพิจารณาเงื่อนไข ข้อกำหนดเป็นไปอย่างสมเหตุและสมผล โดยถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และการตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 15. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ซึ่งได้แก่ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวซอรี่ จำกัด ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
 16. ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call center โทร. 1327
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง