บทวิเคราะห์เศรษฐกิจ
บทวิเคราะห์เศรษฐกิจ
 
อัปเดตความรู้ด้านภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรม
ภาวะเศรษฐกิจ
 

ภาวะเศรษฐกิจประจำปี 2566

2024 Global and Thai Economic Outlook


สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินโลก ณ เดือน พฤศจิกายน 2566


สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย ณ เดือน พฤศจิกายน 2566


สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินโลก ณ เดือน ตุลาคม 2566


สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย ณ เดือน ตุลาคม 2566


สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินโลก ณ เดือน กันยายน 2566


สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย ณ เดือน กันยายน 2566


สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย ณ เดือน สิงหาคม 2566


สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินโลก ณ เดือน สิงหาคม 2566


สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินโลก ณ เดือน กรกฎาคม 2566


สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย ณ เดือน กรกฎาคม 2566


สรุปภาวะเศรษฐกิจเดือน เมษายน 2566


สรุปภาวะเศรษฐกิจเดือน มีนาคม 2566


สรุปภาวะเศรษฐกิจเดือน กุมภาพันธ์ 2566


สรุปภาวะเศรษฐกิจเดือน มกราคม 2566



ภาวะเศรษฐกิจประจำปี 2565

สรุปภาวะเศรษฐกิจเดือน ธันวาคม 2565


สรุปภาวะเศรษฐกิจเดือน พฤศจิกายน 2565


สรุปภาวะเศรษฐกิจเดือน ตุลาคม 2565


สรุปภาวะเศรษฐกิจเดือน กันยายน 2565


สรุปภาวะเศรษฐกิจเดือน สิงหาคม 2565


สรุปภาวะเศรษฐกิจเดือน กรกฎาคม 2565


สรุปภาวะเศรษฐกิจเดือน มิถุนายน 2565


สรุปภาวะเศรษฐกิจเดือน พฤษภาคม 2565


สรุปภาวะเศรษฐกิจเดือน เมษายน 2565


สรุปภาวะเศรษฐกิจเดือน มีนาคม 2565


สรุปภาวะเศรษฐกิจเดือน กุมภาพันธ์ 2565


สรุปภาวะเศรษฐกิจเดือน มกราคม 2565



ภาวะเศรษฐกิจประจำปี 2564

สรุปภาวะเศรษฐกิจเดือน ธันวาคม 2564


สรุปภาวะเศรษฐกิจเดือน พฤศจิกายน 2564


สรุปภาวะเศรษฐกิจเดือน ตุลาคม 2564


สรุปภาวะเศรษฐกิจเดือน กันยายน 2564


สรุปภาวะเศรษฐกิจเดือน สิงหาคม 2564


สรุปภาวะเศรษฐกิจเดือน กรกฎาคม 2564


สรุปภาวะเศรษฐกิจเดือน มิถุนายน 2564


สรุปภาวะเศรษฐกิจเดือน พฤษภาคม 2564


สรุปภาวะเศรษฐกิจเดือน เมษายน 2564


สรุปภาวะเศรษฐกิจเดือน มีนาคม 2564


สรุปภาวะเศรษฐกิจเดือน กุมภาพันธ์ 2564


สรุปภาวะเศรษฐกิจเดือน มกราคม 2564


แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรม
 

แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมประจำปี 2566

ธุรกิจพื้นที่ค้าปลีกในกรุงเทพฯ และปริมณฑล


ธุรกิจมันสำปะหลัง


ธุรกิจอาหารสัตว์ จำหน่ายสุกรและไก่ (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจน้ำมันปาล์ม


ธุรกิจผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารทะเล (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ตลาดวิลล่าจังหวัดภูเก็ต (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจเช่าซื้อยานยนต์


ธุรกิจ Community Mall จังหวัดภูเก็ต (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจพริก กระเทียม และหอมแดง (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง


ธุรกิจเหล็ก


ธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์


ธุรกิจจำหน่ายรถจักรยานยนต์


ธุรกิจบรรจุภัณฑ์


ธุรกิจที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก (EEC) และเมืองพัทยา (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจโรงแรมเมืองพัทยา (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจรักษาความปลอดภัย (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน


ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า


ธุรกิจอุปกรณ์กีฬากอล์ฟ (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจที่อยู่อาศัย จ.ภูเก็ต (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ภาวะการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจธนาคารพาณิชย์


ธุรกิจผลิตไฟฟ้า


ธุรกิจโมเดิร์นเทรดวัสดุก่อสร้าง (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจปุ๋ยเคมี (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจอาหารสัตว์ (บทวิเคราะห์พิเศษ)


Industry Focus and Indicator Update (Aug Edition)


ธุรกิจเม็ดพลาสติก PVC (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจโรงภาพยนตร์ (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าในกรุงเทพฯ


ธุรกิจน้ำดื่ม น้ำแร่ และเครื่องดื่ม Functional Drink (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจผลิตขวดแก้ว (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจน้ำตาล


ธุรกิจคลังสินค้า


ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม


ธุรกิจจำหน่ายรถจักรยานยนต์ (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจส่งออกผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจก่อสร้าง


อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจบัตรเครดิต


ธุรกิจบริหารสินทรัพย์


ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ


ธุรกิจสายไฟและสายเคเบิล


ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายถ่านหิน (บทวิเคราะห์พิเศษ)


Industry Focus and Indicator Update (May Edition)


ธุรกิจผักผลไม้กระป๋อง (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจผลิตน้ำมันจากยางล้อเก่า (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจผลิตสบู่และเครื่องสำอาง


อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์


ธุรกิจขนมขบเคี้ยวประเภทถั่ว (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจเครื่องดื่ม (น้ำผลไม้)


ธุรกิจโรงแรมและที่พัก


ธุรกิจนมผง (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ


ธุรกิจ Nano Finance (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจโรงรับจำนำ


ธุรกิจผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจท่าเรือขนส่งสินค้า (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจกากถั่วเหลือง (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจน้ำมันปาล์ม (บทวิเคราะห์พิเศษ)


Industry Focus and Indicator Update (Feb Edition)


ธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลัง (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์


อุตสาหกรรมปิโตรเคมี


ธุรกิจหลักทรัพย์



แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมประจำปี 2565

ธุรกิจเหล็ก


ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง


ธุรกิจยางพารา


ธุรกิจเช่าซื้อยานยนต์


ธุรกิจอาหารสัตว์และจำหน่ายสุกร (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจส่งออกผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล


ธุรกิจร้านทอง


ธุรกิจบรรจุภัณฑ์


ธุรกิจจำหน่ายรถจักรยานยนต์


ธุรกิจพื้นที่ค้าปลีก


ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจถุงมือยาง (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจลำโพงไร้สาย (Wireless Speaker) (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจผลิตไฟฟ้า


ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน


ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าในกรุงเทพฯ


Industry Focus and Indicator Update (September Edition)


ธุรกิจสายไฟ (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจธนาคาร


ธุรกิจและราคาทองแดง


ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า


ธุรกิจปุ๋ยเคมี (บทวิเคราะห์พิเศษ)


ธุรกิจก่อสร้าง


ธุรกิจโรงแรมและที่พัก


ธุรกิจน้ำตาล


ธุรกิจหลักทรัพย์


ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์



แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมประจำปี 2564

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์


ธุรกิจพื้นที่ค้าปลีก


ธุรกิจเช่าซื้อยานยนต์


ธุรกิจจำหน่ายรถจักรยานยนต์


ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าในกรุงเทพฯ


ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน


ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า


ตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล


ธุรกิจโรงแรมและที่พัก


ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์


ธุรกิจหลักทรัพย์


ธุรกิจก่อสร้าง


อุตสาหกรรมน้ำตาล


บทวิเคราะห์เศรษฐกิจและธุรกิจ
 

บทวิเคราะห์เศรษฐกิจและธุรกิจ 2566

กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.50%


กนง. ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มาอยู่ที่ระดับ 2.50%


กนง. ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มาอยู่ที่ระดับ 2.25%


กนง. ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มาอยู่ที่ระดับ 2.00%


กนง. ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มาอยู่ที่ระดับ 1.75%


US Bank Crisis and Implications


กนง. ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มาอยู่ที่ระดับ 1.50%



บทวิเคราะห์เศรษฐกิจและธุรกิจ 2565

สถานการณ์หนี้สาธารณะและหนี้ภาคครัวเรือนไทย


กนง. ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มาอยู่ที่ระดับ 1.25%


สรุปประเด็นการประชุม COP27 และนัยต่อภาวะโลกร้อน


สรุปผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ และนัยต่อเศรษฐกิจ


ผลการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนและผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย


กนง. ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% มาอยู่ที่ระดับ 1.00% ท่ามกลางแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงและเงินบาทที่อ่อนค่า


Taiwan and US-China Tensions


Russia–Ukraine Conflicts and Economic Implications


กนง. ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง


Research Intelligence
 

Research Intelligence 2566

EV Battery แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าสำคัญอย่างไร


ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก (EEC) 1H2566


ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1H2566


ตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้ 1H2566


ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันตก 1H2566


ตลาดที่อยู่อาศัยภาคกลาง 1H2566


ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1H2566


ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ 1H2566


Solar Rooftop กำลังผลิตไฟเท่าไรที่เหมาะสมในแต่ละบ้าน


EV ประเภทของรถยนต์ไฟฟ้า


Solar Cell พื้นฐานและส่วนประกอบที่สำคัญก่อนการติดตั้ง


ภาพรวม Generative AI ในยุคปัจจุบัน


Generative AI คืออะไรและนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง


Auto Loan Business in Thailand


ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก (EEC)_REIC


ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ และปริมณฑล (REIC)


ตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้


ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันตก


ตลาดที่อยู่อาศัยภาคกลาง


ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ


ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ และปริมณฑล_PPT


ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก (EEC)


ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ และปริมณฑล



Research Intelligence 2565

ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯและปริมณฑล


ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก (EEC)


ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ


Global and Thai EV Outlook


สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยในไทย


สถานการณ์ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์


Housing Market in BMR


Credit Cards in Thailand


Digital Transformation in Banking Industry


Introduction to Digital Asset in Thailand